Thứ tư,  01/12/2021

Ngân hàng Chính sách Cao Lộc với những chương trình vì dân

LSO-Trong những năm qua, Ngân hành Chính sách huyện Cao Lộc đã không ngừng quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể để thực hiện tốt các chương trình tín dụng vốn ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn. Từ đó, Ngân hàng kịp thời đưa vốn đến các cơ sở, trao tận tay người vay, giúp họ phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, từng bước tăng thu nhập và nâng cao đời sống. Chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay hộ sản xuất - kinh doanh vùng khó khăn giúp các hộ dân có vốn đầu tư mua con giống, cây giống, mở rộng quy mô các trang trại chăn nuôi, mô hình cây ăn quả, vươn lên cải thiện đời sống, thoát nghèo. Chương trình hỗ trợ nhà ở, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn đã đưa hàng trăm công trình nhà ở, bể chứa nước vào sử dụng, cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định đời sống của nhân dân. Chương trình xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm tạo điều kiện cho hàng trăm lao động...

LSO-Trong những năm qua, Ngân hành Chính sách huyện Cao Lộc đã không ngừng quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể để thực hiện tốt các chương trình tín dụng vốn ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn. Từ đó, Ngân hàng kịp thời đưa vốn đến các cơ sở, trao tận tay người vay, giúp họ phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, từng bước tăng thu nhập và nâng cao đời sống.
Chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay hộ sản xuất – kinh doanh vùng khó khăn giúp các hộ dân có vốn đầu tư mua con giống, cây giống, mở rộng quy mô các trang trại chăn nuôi, mô hình cây ăn quả, vươn lên cải thiện đời sống, thoát nghèo. Chương trình hỗ trợ nhà ở, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn đã đưa hàng trăm công trình nhà ở, bể chứa nước vào sử dụng, cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định đời sống của nhân dân. Chương trình xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm tạo điều kiện cho hàng trăm lao động có việc làm, tăng thu nhập. Chương trình học sinh sinh viên giúp các em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách có điều kiện học tập… Với các chương trình đó, từng thôn, bản từ các xã Yên Trạch, Gia Cát… đến các xã vùng III Song Giáp, Xuân Long, Cao Lâu, Xuất Lễ, đâu đâu cũng in dấu vốn của Ngân hàng Chính sách, không chỉ bằng những con số đếm được hàng tỷ đồng, hàng nghìn hộ sử dụng vốn, mà bằng những đổi mới sâu sắc trong tư duy, kinh nghiệm và cách làm kinh tế, góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Để thực hiện hiệu quả các chương trình vốn ở các xã vùng III, Ngân hàng nỗ lực khắc phục những khó khăn trong việc đi lại, đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích, nâng cao nhận thức của người dân. Anh Hoàng Anh Tuấn, Phó giám đốc Ngân hàng Chính sách huyện cho biết: Ở những xã vùng III trên địa bàn huyện, đường giao thông đi lại rất khó khăn, những ngày mưa cũng như ngày nắng, cán bộ ngân hàng luôn thực hiện đúng lịch giao dịch định kì hàng tháng đến xã để giải ngân vốn kịp thời cho dân, đồng thời nắm tình hình sử dụng vốn ở cơ sở và đôn đốc thu nợ, thu lãi. Trong những buổi giao dịch đó, Ngân hàng còn trực tiếp tuyên truyền, giải thích về các chương trình vay cho dân hiểu, giải đáp những vướng mắc trong khi sử dụng vốn, đặc biệt, qua đó nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân về sử dụng vốn của từng chương trình. Từ đó, Ngân hàng có những giải pháp triển khai thực hiện tốt hơn các chương trình vốn vì dân, nâng cao hiệu quả vốn trong phát triển kinh tế- xã hội. Hiện nay, tổng dư nợ các chương trình vốn Ngân hàng đạt trên 97 tỷ đồng, với trên 6 nghìn hộ dân đang sử dụng nguồn vốn. Trong đó, giải ngân mới năm 2010 đạt gần 29 tỷ đồng cho 1.450 hộ vay. Ngoài giải ngân nhanh chóng các chương trình vốn trong dân, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh… trong năm 2010, Ngân hàng thực hiện chương trình huy động tiết kiệm từ hộ nghèo. Đây là chương trình mới, nhằm giúp các hộ nghèo tạo lập được nguồn tiền tiết kiệm. Với chỉ 5 nghìn, 10 nghìn đồng, người nghèo cũng có thể gửi tiết kiệm đã thực sự là nguồn động viên, tạo niềm vui cho mỗi người dân nghèo. Đến thời điểm này, toàn huyện đã có 183/257 tổ tiết kiệm có dư nợ tiết kiệm, với số tiền gửi 286 triệu đồng.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân, giúp hộ nghèo thoát nghèo, các chương trình còn góp phần không nhỏ vào việc ổn định đời sống của người dân, tạo công ăn việc làm, giải quyết vấn đề an sinh xã hội. Phát huy những chương trình vì dân đó, trong năm 2011, Ngân hàng Chính sách huyện Cao Lộc tiếp tục thực hiện tốt tín dụng vốn ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, chung tay với toàn huyện tạo sự chuyển biến trong phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Lâm Như