Thứ ba,  07/12/2021

Tổng công ty Mía đường I phấn đấu doanh thu đạt 10,5 nghìn tỷ đồng vào năm 2015

Đến nay, Tổng công ty Mía đường I có hơn 32 nghìn ha mía với năng suất hơn 47 nghìn tấn/ha, sản lượng đạt hơn 1,7 triệu tấn/năm.Năm 2010, doanh thu của Tổng công ty đạt hơn 3,2 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận hơn 500 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 162 tỷ đồng và thu nhập đạt 3,6 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến, đến năm 2015, Tổng công ty sẽ tập trung vào sản xuất các sản phẩm là đường kính, phân vi sinh, cồn, bia, bánh kẹo... phấn đấu doanh thu đạt 10,5 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận một nghìn tỷ...

Đến nay, Tổng công ty Mía đường I có hơn 32 nghìn ha mía với năng suất hơn 47 nghìn tấn/ha, sản lượng đạt hơn 1,7 triệu tấn/năm.

Năm 2010, doanh thu của Tổng công ty đạt hơn 3,2 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận hơn 500 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 162 tỷ đồng và thu nhập đạt 3,6 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến, đến năm 2015, Tổng công ty sẽ tập trung vào sản xuất các sản phẩm là đường kính, phân vi sinh, cồn, bia, bánh kẹo… phấn đấu doanh thu đạt 10,5 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận một nghìn tỷ đồng…

Theo Nhandan