Thứ sáu,  20/05/2022

Công tác quy hoạch, một năm "bận rộn"

LSO-Năm 2010 có thể được xem như năm “bận rộn” nhất của những cán bộ làm công tác quy hoạch. Từ đầu năm tới nay đã có tới 32 dự án, đồ án quy hoạch được trình thẩm định, trong đó có nhiều dự án đặc biệt quan trọng đóng vai trò là “kim chỉ nam” cho sự phát triển của tỉnh trong các giai đoạn tiếp theo. Hơn lúc nào hết, người làm công tác quy hoạch lúc này cần phát huy tầm nhìn của những người được mệnh danh là “nhà tiên tri của sự phát triển”.Với yêu cầu quy hoạch phải đi trước một bước và từng bước nâng cao chất lượng quy hoạch phục vụ cho định hướng phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh trong kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và đến năm 2020. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo việc lập quy hoạch và chủ động dành nguồn vốn tương đối lớn (25,7 tỉ) để bố trí cho 32 dự án, đồ án quy hoạch. Đến nay, các quy hoạch đang được tiến hành rất khẩn trương, hiện có 7 quy hoạch đã hoàn thành, các...

LSO-Năm 2010 có thể được xem như năm “bận rộn” nhất của những cán bộ làm công tác quy hoạch. Từ đầu năm tới nay đã có tới 32 dự án, đồ án quy hoạch được trình thẩm định, trong đó có nhiều dự án đặc biệt quan trọng đóng vai trò là “kim chỉ nam” cho sự phát triển của tỉnh trong các giai đoạn tiếp theo. Hơn lúc nào hết, người làm công tác quy hoạch lúc này cần phát huy tầm nhìn của những người được mệnh danh là “nhà tiên tri của sự phát triển”.
Với yêu cầu quy hoạch phải đi trước một bước và từng bước nâng cao chất lượng quy hoạch phục vụ cho định hướng phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh trong kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 và đến năm 2020. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo việc lập quy hoạch và chủ động dành nguồn vốn tương đối lớn (25,7 tỉ) để bố trí cho 32 dự án, đồ án quy hoạch. Đến nay, các quy hoạch đang được tiến hành rất khẩn trương, hiện có 7 quy hoạch đã hoàn thành, các quy hoạch còn lại đã cơ bản hoàn thành bước I. Một số quy hoạch lớn đang được tập trung hoàn thành, xem xét và tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành trung ương như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh đến năm 2020; Quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2020; Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn thời kỳ 2011 – 2020; Quy hoạch giáo dục đào tạo giai đoạn 2011 – 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội các huyện, thành phố đến năm 2020…Trong đó, đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung chuyển Hàng hoá và Khu chế xuất I, tỉ lệ 1/2000 và đang chuẩn bị khởi công xây dựng Khu trung chuyển hành hoá; riêng Quy hoạch sử dụng đất toàn tỉnh thời kỳ 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2011 – 2015 đã trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

Một góc khu nhà ở thương mại Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn Ảnh: TB

Thực hiện nội dung xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ, công tác xây dựng quy hoạch nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện, hiện đã xây dựng danh mục nhu cầu quy hoạch xây dựng nông thông mới trên toàn tỉnh và đang hoàn thiện bước 1 nhiệm vụ lập quy hoạch nông thôn mới của 5 xã điểm và đang được xem xét phê duyệt. Hiện nay một số đồ án quy hoạch trọng điểm đã hoàn thành và thực hiện công bố như: Đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đến năm 2030; điều chỉnh quy hoạch thành phố Lạng Sơn đến năm 2025; Quy hoạch chi tiết cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị… đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý thu hút đầu tư, cấp phép xây dựng, chỉnh trang đô thị cho phù hợp với quy hoạch và từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển, đảm bảo việc xây dựng của người dân, doanh nghiệp tuân thủ theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Đặc biệt, việc công bố các quy hoạch phát triển luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân, góp phần công khai, minh bạch những định hướng phát triển của tỉnh, để nhân dân hiểu rõ, xem xét, phản biện, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện, phát huy dân chủ, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân.
Tuy nhiên, trong qúa trình triển khai thực hiện cũng đã bộc lộ một số hạn chế, yếu kém như: Việc lập và xây dựng quy hoạch còn chậm, chất lượng một số dự án quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiều đồ án, dự án quy hoạch chưa được hoàn thiện, còn xảy ra tình trạng thiếu đồng bộ, chồng chéo nội dung giữa các bản quy hoạch. Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, triển khai thực hiện các quy hoạch đến năm 2020 do đó việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quy hoạch là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung hoàn thành công tác lập Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố đến năm 2020; quy hoạch một số ngành, sản phẩm trong yếu, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất… đi đôi với việc nâng cao chất lượng, tăng cường sự tham vấn, đóng góp, giám sát, kiểm tra của cộng đồng cho công tác quy hoạch, tạo sự thống nhất từ khâu lập, quản lý và kiểm tra thực hiện.
Hàng hóa chờ xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh – Ảnh: Đông Bắc

Một trong những yêu cầu tối quan trọng của công tác quy hoạch là phải có tính khả thi cao, có tầm nhìn chiến lược và phải phù hợp với định hướng phát triển chung của cả nước và của tỉnh. Còn nhớ sau chuyến khảo sát thực địa của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại khu vực dự kiến sẽ xây dựng Khu trung chuyển hàng hoá Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, vị trí của Khu trung chuyển đã được quyết định điều chỉnh chênh lệch tới cả km so với đề xuất của đơn vị tư vấn thiết kế. Đến nay, Khu trung chuyển hàng hoá đang chuẩn bị được xây dựng bởi những gánh nặng về đền bù, giải phóng mặt bằng sau khi điều chỉnh đã giảm đi rất nhiều. Đó phải chăng là một bài học kinh nghiệm quý trong công tác quy hoạch.

Trúc Lam