Thứ tư,  01/12/2021

Vietsovpetro khai thác thành công tấn dầu thứ 190 triệu

7 giờ sáng nay, 5-1, tấn dầu thứ 190 triệu đã được Liên doanh Dầu khí Việt - Xô (Vietsovpetro) khai thác thành công từ hai mỏ Rồng và Bạch Hổ, đánh dấu một mốc son quan trọng trong chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành của đơn vị.Trước đó, vào hồi 21 giờ ngày 31-12-2010, xí nghiệp đã hoàn thành khai thác 6,4 triệu tấn dầu (vượt hơn 200 nghìn tấn so với kế hoạch đề ra). Theo đó, doanh thu bán dầu năm 2010 của Vietsopetro đạt gần 4 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam từ bán dầu 2,25 tỷ USD, lợi nhuận phía Nga hơn 459 triệu USD.Theo Tổng Giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Hữu Tuyến, việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2010 góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm năm 2006-2010 của Vietsovpetro với tổng sản lượng khai thác đạt 38,4 triệu tấn, doanh thu bán dầu đạt hơn 23,2 tỷ USD, nộp ngân sách và lợi nhuận phía Việt Nam hơn 15,5 tỷ...

7 giờ sáng nay, 5-1, tấn dầu thứ 190 triệu đã được Liên doanh Dầu khí Việt – Xô (Vietsovpetro) khai thác thành công từ hai mỏ Rồng và Bạch Hổ, đánh dấu một mốc son quan trọng trong chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành của đơn vị.

Trước đó, vào hồi 21 giờ ngày 31-12-2010, xí nghiệp đã hoàn thành khai thác 6,4 triệu tấn dầu (vượt hơn 200 nghìn tấn so với kế hoạch đề ra). Theo đó, doanh thu bán dầu năm 2010 của Vietsopetro đạt gần 4 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam từ bán dầu 2,25 tỷ USD, lợi nhuận phía Nga hơn 459 triệu USD.

Theo Tổng Giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Hữu Tuyến, việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2010 góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm năm 2006-2010 của Vietsovpetro với tổng sản lượng khai thác đạt 38,4 triệu tấn, doanh thu bán dầu đạt hơn 23,2 tỷ USD, nộp ngân sách và lợi nhuận phía Việt Nam hơn 15,5 tỷ USD.

Theo Nhandan