Thứ ba,  07/12/2021

Quảng Bình tăng cường kiểm tra hàng hóa để bình ổn thị trường

Ngày 5-11, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Bình cho biết, chỉ số chung giá hàng hóa nguyên liệu cho sản xuất và tiêu dùng ở tỉnh Quảng Bình trong tháng 12 năm 2010 tăng 6,12% so với tháng 12 năm 2009 và tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó nhóm mặt hàng lương thực tăng 17,08%, và thực phẩm tăng 10,13% làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là các vùng bị thiệt hại nặng do thiên tai.Để bình ổn giá thị trường, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra hàng hóa theo bảy nội dung cơ bản: nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; chất lượng, định lượng hàng hóa; vệ sinh an toàn thực phẩm; ghi nhãn hàng hóa; thực hiện niêm yết giá hàng hóa và dịch vụ bán hàng; các mặt hàng bắt buộc phải gắn tem quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về an toàn; ngăn chặn các hành vi đầu cơ, tăng giá để trục lợi.Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Quảng Bình, Phạm Tiến Ngà cho biết, các nhóm mặt hàng mà đơn vị tập trung kiểm...

Ngày 5-11, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Bình cho biết, chỉ số chung giá hàng hóa nguyên liệu cho sản xuất và tiêu dùng ở tỉnh Quảng Bình trong tháng 12 năm 2010 tăng 6,12% so với tháng 12 năm 2009 và tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó nhóm mặt hàng lương thực tăng 17,08%, và thực phẩm tăng 10,13% làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là các vùng bị thiệt hại nặng do thiên tai.

Để bình ổn giá thị trường, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra hàng hóa theo bảy nội dung cơ bản: nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; chất lượng, định lượng hàng hóa; vệ sinh an toàn thực phẩm; ghi nhãn hàng hóa; thực hiện niêm yết giá hàng hóa và dịch vụ bán hàng; các mặt hàng bắt buộc phải gắn tem quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về an toàn; ngăn chặn các hành vi đầu cơ, tăng giá để trục lợi.

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Quảng Bình, Phạm Tiến Ngà cho biết, các nhóm mặt hàng mà đơn vị tập trung kiểm tra là hàng lương thực, thực phẩm tươi sống và chế biến; thuốc chữa bệnh; đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng để chống các biểu hiện găm hàng, đầu cơ liên kết nâng giá.

Theo Nhandan