Thứ ba,  07/12/2021

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công

LSO- Năm 2010 đã đi qua với những kết quả đáng ghi nhận của hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của ngành chức năng, các đề án đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, nhiều lao động nông thôn được thụ hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp từ kết quả của hoạt động khuyến công. Qua đó, hoạt động khuyến công cũng góp phần tăng đóng góp cho ngân sách địa phương. Phát huy kết quả đã đạt được, bước sang năm 2011, theo chủ trương của tỉnh, hoạt động khuyến công sẽ tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Lắp ráp động cơ máy bơm ở Công ty Bảo Long, huyện Cao LộcNăm qua, toàn tỉnh được phê duyệt thực hiện 13 đề án khuyến công với kinh phí hỗ trợ gần 1,1 tỷ đồng, thu hút hơn 24,4 tỷ đồng vốn đầu tư của các đơn vị thụ hưởng. Trong đó, đã thực hiện hoàn thành 10 đề án; đề nghị chuyển sang năm 2011 hai đề án; đề nghị ngừng triển khai một đề án. Tuy kết quả thực hiện...

LSO- Năm 2010 đã đi qua với những kết quả đáng ghi nhận của hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của ngành chức năng, các đề án đã mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực, nhiều lao động nông thôn được thụ hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp từ kết quả của hoạt động khuyến công. Qua đó, hoạt động khuyến công cũng góp phần tăng đóng góp cho ngân sách địa phương. Phát huy kết quả đã đạt được, bước sang năm 2011, theo chủ trương của tỉnh, hoạt động khuyến công sẽ tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả.
Lắp ráp động cơ máy bơm ở Công ty Bảo Long, huyện Cao Lộc

Năm qua, toàn tỉnh được phê duyệt thực hiện 13 đề án khuyến công với kinh phí hỗ trợ gần 1,1 tỷ đồng, thu hút hơn 24,4 tỷ đồng vốn đầu tư của các đơn vị thụ hưởng. Trong đó, đã thực hiện hoàn thành 10 đề án; đề nghị chuyển sang năm 2011 hai đề án; đề nghị ngừng triển khai một đề án. Tuy kết quả thực hiện chưa đạt mục tiêu đề ra, nhưng với 10 đề án được triển khai hoàn thành đã thu hút trên 10 tỷ đồng vốn đầu tư đối ứng của các doanh nghiệp, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Đáng ghi nhận là hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí khuyến công địa phương. Trong khi kinh phí của ngành chủ quản không lớn, song đã thực hiện được một số đề án có giá trị, hiệu quả lớn như : tập huấn về khởi sự doanh nghiệp, đào tạo nâng cao năng lực quản lý kinh tế cho 150 học viên là cán bộ từ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể; đề án hỗ trợ đầu tư sản xuất than tổ ong, tạo việc làm cho 16 lao động tại hợp tác xã Như Ý, huyện Bắc Sơn; đề án hỗ trợ chuyển giao ứng dụng máy móc thiết bị sấy nấm, tạo việc làm cho 20 lao động tại hợp tác xã Thăng Long, huyện Tràng Định… Các đề án phải đề nghị chuyển sang năm 2011 hoặc ngừng triển khai là do doanh nghiệp gặp phải những khó khăn về vốn, địa điểm và do giá cả nguyên vật liệu gia tăng.

Ngoài ra, tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí để phát triển hoạt động khuyến công, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, TTCN nói chung và công nghiệp nông thôn nói riêng.Gạch Hợp Thành tiêu thụ mạnh trên thị trường

Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh cho biết : năm 2011, trung tâm sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng các chương trình, đề án trọng tâm, trọng điểm về công tác đào tạo nghề, truyền nghề cho lao động khu vực nông thôn và lựa chọn ngành nghề gắn với lợi thế của địa phương, có khả năng nhân rộng và phát triển. Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp công nghiệp nông thôn gắn với việc tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện các dự án, kế hoạch kinh doanh có tính khả thi, từ đó lựa chọn để hỗ trợ thành lập doanh nghiệp nhằm phát triển số lượng doanh nghiệp công nghiệp nông thôn; các lớp đào tạo, tập huấn, hội thảo nâng cao năng lực quản lý, trang bị kiến thức, cung cấp thông tin cho cơ sở công nghiệp nông thôn. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp, tư vấn khuyến công theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đặc biệt, tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí để nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công của đội ngũ cán bộ khuyến công.
Hiện tại, trung tâm đang xúc tiến mở rộng một bước các loại hình hoạt động khuyến công theo hướng dẫn của Bộ Công thương. Trước mắt tập trung vào các lĩnh vực tư vấn khởi sự doanh nghiệp, hỗ trợ đào tạo lao động, thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách và các nội dung hoạt động khuyến công. Bên cạnh đó, trung tâm cũng tăng cường phối hợp với các cấp, ngành liên quan, huyện, thành phố trong khảo sát các đơn vị, đối tượng ngành nghề để mở rộng hoạt động khuyến công.
Với các động thái trên, năm 2011, hoạt động khuyến công đang được đẩy mạnh theo hướng xây dựng chương trình phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu của tỉnh, tận dụng tối đa tiềm năng trên cơ sở phát triển bền vững, phát triển công nghiệp trên cơ sở phát huy lợi thế địa phương, nâng cao năng lực các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh.Xuân Hoàng