Thứ ba,  17/05/2022

Ngành công thương làm chủ thị trường trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu

Ngày 7-1, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành công thương năm 2011. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.Năm 2010, ngành công thương đã lấy được đà tăng trưởng 14% của những năm trước khủng hoảng. Cơ cấu sản xuất công nghiệp đã thay đổi tích cực theo hướng công nghiệp, chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất (gần 90%) và giảm dần công nghiệp khai thác tài nguyên. Cùng với công nghiệp, thương mại cũng đạt được mức tăng trưởng toàn diện tại thị trường trong nước cũng như nước ngoài với kim ngạch xuất khẩu đạt 71,6 tỷ USD, tăng 25,5% so với năm 2009. Việt Nam đã có 18 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn một tỷ USD. Nhờ kiểm soát chặt nhập khẩu và tăng trưởng mạnh của xuất khẩu, nhập siêu hàng hóa đã giảm hơn 5% và bằng 17,3% kim ngạch xuất khẩu.Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ rõ, với nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2011:...

Ngày 7-1, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành công thương năm 2011. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.
Năm 2010, ngành công thương đã lấy được đà tăng trưởng 14% của những năm trước khủng hoảng. Cơ cấu sản xuất công nghiệp đã thay đổi tích cực theo hướng công nghiệp, chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất (gần 90%) và giảm dần công nghiệp khai thác tài nguyên. Cùng với công nghiệp, thương mại cũng đạt được mức tăng trưởng toàn diện tại thị trường trong nước cũng như nước ngoài với kim ngạch xuất khẩu đạt 71,6 tỷ USD, tăng 25,5% so với năm 2009. Việt Nam đã có 18 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn một tỷ USD. Nhờ kiểm soát chặt nhập khẩu và tăng trưởng mạnh của xuất khẩu, nhập siêu hàng hóa đã giảm hơn 5% và bằng 17,3% kim ngạch xuất khẩu.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ rõ, với nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2011: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,8%; giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp tăng 7,3%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng khoảng 10%, nhập siêu khoảng 18% tổng kim ngạch xuất khẩu; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tăng 25%…, ngành công thương cần đề ra giải pháp, hành động ngay nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, tạo tiền đề phát triển cho giai đoạn 2011 – 2015. Bộ cần tính toán chuyển đổi cơ cấu công nghiệp gắn liền với bảo vệ môi trường; CNH – HĐH hướng về các ngành kinh tế, nông nghiệp, nông dân, nông thôn và giúp cho người dân nông thôn được hưởng lợi nhiều nhất. Phó Thủ tướng yêu cầu ngành công thương sớm có giải pháp cụ thể, hiệu quả để làm chủ thị trường trong nước, đồng thời tận dụng lợi thế mở rộng thị trường quốc tế nhằm chủ động xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng cao và nhập khẩu hợp lý nhiên liệu, công nghệ mới. Để thực hiện mục tiêu này, ngành cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực, từ đội ngũ quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp đến công nhân kỹ thuật và lực lượng lao động. Đặc biệt, ngành công thương cần thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước; xây dựng các chính sách hỗ trợ người nghèo khi thực hiện lộ trình đưa giá điện, xăng, dầu, than… theo cơ chế thị trường.
Theo Nhandan