Thứ ba,  07/12/2021

Xây dựng cộng đồng Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam năng động, sáng tạo, vì sự nghiệp phát triển đất nước

Trải qua 5 năm xây dựng và phát triển, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (DNNVV) đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, nhanh chóng xây dựng và phát triển tổ chức Hiệp hội rộng khắp từ Trung ương đến các địa phương cả nước, tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ và liên kết hội viên, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp (DN). Vị thế của Hiệp hội đã được khẳng định, đã tạo được tiếng nói chung trong cộng đồng DN Việt Nam.Năm năm, khoảng thời gian còn quá ngắn so với sự ra đời của một tổ chức xã hội mới mẻ, lại gặp khó khăn về nhiều mặt, song được sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, Chính phủ cũng như các cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt sự tham gia tích cực của các DN, cho nên Hiệp hội DNNVV đã hoạt động rất hiệu quả và đạt được những thành tựu đáng kể. Đến nay, hệ thống Hiệp hội từ trung ương đến các địa phương đã từng bước được củng cố và phát triển mạnh mẽ với hơn 40 hội...

Trải qua 5 năm xây dựng và phát triển, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (DNNVV) đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, nhanh chóng xây dựng và phát triển tổ chức Hiệp hội rộng khắp từ Trung ương đến các địa phương cả nước, tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ và liên kết hội viên, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp (DN). Vị thế của Hiệp hội đã được khẳng định, đã tạo được tiếng nói chung trong cộng đồng DN Việt Nam.

Năm năm, khoảng thời gian còn quá ngắn so với sự ra đời của một tổ chức xã hội mới mẻ, lại gặp khó khăn về nhiều mặt, song được sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, Chính phủ cũng như các cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt sự tham gia tích cực của các DN, cho nên Hiệp hội DNNVV đã hoạt động rất hiệu quả và đạt được những thành tựu đáng kể. Đến nay, hệ thống Hiệp hội từ trung ương đến các địa phương đã từng bước được củng cố và phát triển mạnh mẽ với hơn 40 hội DN cấp tỉnh, nhiều chi hội, chi nhánh cấp quận, huyện và văn phòng đại diện ở nước ngoài được thành lập đã đi vào hoạt động tích cực. Cơ quan trung ương hiệp hội được củng cố theo chuyên ngành và hoạt động có tính chuyên môn cao. Hiệp hội đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó và sự phối hợp hoạt động hiệu quả, từ trung ương đến các địa phương, hỗ trợ tích cực cho DN trước nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh hiện nay. Hiệp hội đã bám sát những vướng mắc của DN, kịp thời tham mưu và trực tiếp tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học cấp quốc gia về những giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho DN, đề xuất chủ trương với Chính phủ trợ giúp các DNNVV. Đặc biệt trong ba năm vừa qua, trước khó khăn của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, các DN gặp nhiều vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, Hiệp hội đã chủ động phối hợp các chương trình hành động thiết thực với các cơ quan chức năng của Chính phủ, các cấp, các ngành và địa phương, các đối tác trong việc tham gia các hoạt động hỗ trợ hội viên nâng cao khả năng tiếp cận vốn, năng lực sản xuất, kinh doanh, đủ điều kiện cạnh tranh và hội nhập kinh tế thế giới. Để giúp DN tham gia thị trường có hiệu quả, Hiệp hội đã chủ động làm tốt các hoạt động tuyên truyền, quảng bá xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng bằng nhiều hình thức sinh động như: lễ trao Cúp vàng cho các doanh nhân, DN, trao Biểu tượng vàng vì sự nghiệp phát triển DN Việt Nam, trao Cúp vàng sản phẩm dịch vụ xuất sắc… song song với các hình thức tôn vinh doanh nhân, DN đã xây dựng và phát hiện nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời thông qua các hoạt động trên, đã động viên đội ngũ doanh nhân tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Đến nay, hoạt động này được xem như là một phong trào mang tính xã hội rộng rãi của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, họ không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi mà còn không quên trách nhiệm trước cộng đồng và xã hội.

Có thể khẳng định, sự nỗ lực của Hiệp hội nhiệm kỳ qua đã tạo nên sự đồng thuận cao trước các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn xã hội. Các cấp, các ngành, địa phương, các đoàn thể đánh giá cao vị thế Hiệp hội, đã góp phần tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong những năm vừa qua.Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trao quà cứu trợ cho thôn Đại Hữu, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) tháng 10-2010.


Trong hai ngày 10 và 11-1-2011, Hiệp hội DNNVV tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II tại Hà Nội. Đây là cơ hội mới để Hiệp hội nhận thức sâu sắc những việc làm được và chưa làm được, để tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức Hiệp hội từ cấp trung ương đến cơ sở vững mạnh, đồng thời đề ra chủ trương đúng, tập trung mọi nỗ lực xây dựng Hiệp hội xứng tầm với thời kỳ phát triển mới của đất nước. Những vấn đề cốt lõi có tính đột phá của nhiệm kỳ II cần được chỉ đạo tích cực đó là:
Sớm chủ động và phối hợp tốt với các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt dự thảo Luật DNNVV Việt Nam để báo cáo các cơ quan chức năng và trình Quốc hội thông qua. Tích cực phối hợp với các cơ quan bộ, ngành liên quan triển khai các dự án quốc gia về hỗ trợ DN đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh và tham gia hội nhập kinh tế thế giới.
Tiếp tục kiện toàn và củng cố về tổ chức Hiệp hội từ trung ương đến các địa phương, cả số lượng và chất lượng góp phần nâng cao năng lực hoạt động của các cấp hội. Làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo hội viên là DNNVV trên toàn quốc. Đồng thời làm tốt vai trò bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của hội viên, làm cầu nối để các hội viên có cơ hội tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.
Hiệp hội xây dựng một hệ thống đủ điều kiện pháp lý để kịp thời thông tin và làm tốt chức năng tư vấn pháp luật, đại diện bảo vệ quyền lợi của DN khi sản phẩm tham gia thị trường quốc tế. Bên cạnh các hoạt động nêu trên, phải làm tích cực hơn các hoạt động liên kết đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, mở rộng đầu tư kỹ thuật và luôn luôn đổi mới các hoạt động phong trào tạo sân chơi lành mạnh cho các DN…
Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Hiệp hội DNNVV Việt Nam có niềm vui lớn tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng sau Đại hội cũng đúng vào dịp mừng năm mới, chắc chắn Hiệp hội sẽ tạo được nhiều cơ hội mới phát huy tính năng động, sáng tạo hơn trong các hoạt động của mình, để tích cực góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.Theo Nhandan