Thứ sáu,  20/05/2022

Kiến nghị xuất khẩu than cám điện năng

Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) Trần Xuân Hòa vừa kiến nghị Chính phủ cho phép Vinacomin xuất khẩu than cám điện năng (than loại 6-7) vì lượng than cám loại này đang tồn kho 6,5 triệu tấn. Theo lộ trình quy hoạch, đến năm 2015, trong nước vẫn chưa có nhu cầu tiêu thụ những loại than xuất khẩu, trong khi để bảo đảm kế hoạch khai thác đến năm 2015, ngành than cần nguồn vốn đầu tư khoảng 39 nghìn tỷ đồng.Thời gian qua, Vinacomin đã bán than dưới giá thành cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và phải bù lỗ khoảng 3.000 tỷ đồng. Hiện than xuất khẩu có giá 81 USD/tấn, trong khi bán trong nước chỉ 27 USD/tấn. Tổng Giám đốc Trần Xuân Hòa kiến nghị Chính phủ cho TKV được bán than theo giá thị trường. Nếu sản xuất ít, không được tăng giá bán theo giá thị trường thì ngành than sẽ lỗ khoảng 5.800 tỷ đồng, 30 nghìn lao động không có việc làm. Đồng thời, để giảm tai nạn hầm lò, Vinacomin đã đầu tư thiết bị cảnh báo hầm lò tự...

Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) Trần Xuân Hòa vừa kiến nghị Chính phủ cho phép Vinacomin xuất khẩu than cám điện năng (than loại 6-7) vì lượng than cám loại này đang tồn kho 6,5 triệu tấn. Theo lộ trình quy hoạch, đến năm 2015, trong nước vẫn chưa có nhu cầu tiêu thụ những loại than xuất khẩu, trong khi để bảo đảm kế hoạch khai thác đến năm 2015, ngành than cần nguồn vốn đầu tư khoảng 39 nghìn tỷ đồng.

Thời gian qua, Vinacomin đã bán than dưới giá thành cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và phải bù lỗ khoảng 3.000 tỷ đồng. Hiện than xuất khẩu có giá 81 USD/tấn, trong khi bán trong nước chỉ 27 USD/tấn. Tổng Giám đốc Trần Xuân Hòa kiến nghị Chính phủ cho TKV được bán than theo giá thị trường. Nếu sản xuất ít, không được tăng giá bán theo giá thị trường thì ngành than sẽ lỗ khoảng 5.800 tỷ đồng, 30 nghìn lao động không có việc làm. Đồng thời, để giảm tai nạn hầm lò, Vinacomin đã đầu tư thiết bị cảnh báo hầm lò tự động và kiến nghị được thực hiện lưới điện riêng, bảo đảm phục vụ sản xuất, cứu hộ.

Theo Nhandan