Thứ ba,  07/12/2021

Văn Quan thực hiện tốt Quyết định 167

LSO-Thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, trong 2 năm qua, huyện Văn Quan đã quan tâm, chỉ đạo sát sao các địa phương rà soát, bình xét đối tượng, lập danh sách hộ đề nghị hỗ trợ và cấp nguồn kinh phí kịp thời cho các địa phương. Qua đó, giúp hàng trăm hộ nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng cải thiện nhà ở, góp phần ổn định đời sống và phát triển kinh tế trên địa bàn. Nhà được làm bằng nguồn vốn hỗ trợ 167 ở xã Đồng Giáp, (Văn Quan) - Ảnh: Tư liệuCùng với việc thực hiện các chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, trực tiếp hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo là để các hộ nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Hiện nay, huyện Văn Quan còn tới hơn 4.300 hộ nghèo, hàng trăm hộ cần hỗ trợ xây và sửa nhà ở, ngay sau khi được thực...

LSO-Thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, trong 2 năm qua, huyện Văn Quan đã quan tâm, chỉ đạo sát sao các địa phương rà soát, bình xét đối tượng, lập danh sách hộ đề nghị hỗ trợ và cấp nguồn kinh phí kịp thời cho các địa phương. Qua đó, giúp hàng trăm hộ nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng cải thiện nhà ở, góp phần ổn định đời sống và phát triển kinh tế trên địa bàn.

Nhà được làm bằng nguồn vốn hỗ trợ 167 ở xã Đồng Giáp, (Văn Quan) – Ảnh: Tư liệu
Cùng với việc thực hiện các chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, trực tiếp hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo là để các hộ nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Hiện nay, huyện Văn Quan còn tới hơn 4.300 hộ nghèo, hàng trăm hộ cần hỗ trợ xây và sửa nhà ở, ngay sau khi được thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg trên địa bàn, huyện đã nhanh chóng triển khai công tác bình xét, tiến hành lập danh sách các hộ đề nghị hỗ trợ. Toàn huyện được phê duyệt hỗ trợ 939 hộ, trong đó năm 2009 được phê duyệt 378 hộ, năm 2010 được 561 hộ. Với danh sách các hộ đã được phê duyệt, Ban chỉ đạo chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của huyện triển khai đến các xã, thị trấn, đồng thời phối hợp cùng các tổ chức, đoàn thể tại các xã, thị trấn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện tốt nhất cho các hộ xây dựng nhà ở. Theo sự phân công, các hội, đoàn thể theo dõi và ủng hộ các hộ bằng những ngày công như gánh gạch, cát, xây dựng… Nhờ có sự quan tâm, đôn đốc thực hiện từ cấp huyện đến cấp xã, đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của các hội, đoàn thể, các hộ được hỗ trợ đã xây dựng nhà ở đảm bảo đúng tiến độ. Theo ưu tiên xét hỗ trợ cho gia đình có công với cách mạng, hộ dân tộc thiểu số vùng III có hoàn cảnh khó khăn, năm 2009, huyện đã thực hiện hỗ trợ xây dựng được 364 ngôi nhà đưa vào sử dụng, trong đó có 42 nhà cho người có công với cách mạng, với tổng kinh phí trên 2.956 triệu đồng.
Thực hiện kế hoạch hỗ trợ xây nhà ở năm 2010, huyện đã ra quyết định hỗ trợ cho 244 hộ ngay sau khi được cấp kinh phí. Với kinh nghiệm đã triển khai trong năm 2009, các địa phương vào cuộc tuyên truyền, vận động các hộ dân tranh thủ các nguồn hỗ trợ để xây dựng, các tổ chức, đoàn thể được phân công tiếp tục tích cực tham gia góp công, góp sức… Cùng với đó, từ khi khởi công xây dựng đến khi nghiệm thu nhà, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ của các xã theo dõi sát sao, động viên và giúp đỡ kịp thời các hộ khắc phục những khó khăn phát sinh trong khi xây dựng. Ông Hoàng Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Văn An cho biết: Mặc dù được hỗ trợ, nhưng do điều kiện hộ nghèo quá khó khăn nên cấp ủy, chính quyền và đoàn thể nhân dân trong xã phải động viên, tích cực giúp đỡ, các hộ mới mạnh dạn huy động các nguồn của gia đình để đầu tư xây nhà. Từ nguồn hỗ trợ theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg, đến nay xã hoàn thành 12 ngôi nhà đưa vào sử dụng, giúp các hộ có nhà ở ổn định, yên tâm phát triển sản xuất.

Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã xây dựng và đưa vào sử dụng 464 ngôi nhà, trong đó thực hiện kế hoạch hỗ trợ năm 2010 có 100 nhà vừa mới xây xong. Huyện tiếp tục đôn đốc, tập trung tạo điều kiện cho các hộ được hỗ trợ đang xây dựng nhà hoàn thành đúng tiến độ. Đối với các hộ đang chờ kinh phí, huyện sẽ thực hiện hỗ trợ ngay khi được cấp vốn để các hộ nhanh chóng xây nhà ở trong những tháng cuối năm.

Lâm Như