Thứ ba,  07/12/2021

Thêm 2 huyện bùng phát dịch lở mồm long móng

LSO-Tính đến thời điểm này, 2 huyện Tràng Định và Bắc Sơn đã phát hiện bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên gia súc, nâng tổng số địa phương có bệnh LMLM trong toàn tỉnh lên 11/11 huyện, thành phố.Áp dụng mọi biện pháp để khống chế dịch tại Tân Lang – Văn LãngTại Tràng Định, cơ quan thú y phát hiện gia súc có triệu chứng điển hình của LMLM từ ngày 25/11/2010 và cho đến nay số trâu, bò mắc bệnh đã lên đến 102 con ở 8 thôn của 5 xã trên địa bàn huyện. Tại Bắc Sơn, ngày 2/1/2011 đã phát hiện 2 con bò của 1 hộ gia đình tại thị trấn Bắc Sơn mắc bệnh LMLM, hiện nay địa phương này chưa có những diễn biến mới phát sinh.Trước tình hình LMLM trên gia súc có những diễn biến phức tạp, tăng về diện và lượng, cộng thêm thời tiết đang có những diễn biến phức tạp, rét đậm, rét hại, hiện nay cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương đang tích cực đẩy mạnh các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch LMLM và chống đói rét cho đàn...

LSO-Tính đến thời điểm này, 2 huyện Tràng Định và Bắc Sơn đã phát hiện bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên gia súc, nâng tổng số địa phương có bệnh LMLM trong toàn tỉnh lên 11/11 huyện, thành phố.
Áp dụng mọi biện pháp để khống chế dịch tại Tân Lang – Văn Lãng
Tại Tràng Định, cơ quan thú y phát hiện gia súc có triệu chứng điển hình của LMLM từ ngày 25/11/2010 và cho đến nay số trâu, bò mắc bệnh đã lên đến 102 con ở 8 thôn của 5 xã trên địa bàn huyện. Tại Bắc Sơn, ngày 2/1/2011 đã phát hiện 2 con bò của 1 hộ gia đình tại thị trấn Bắc Sơn mắc bệnh LMLM, hiện nay địa phương này chưa có những diễn biến mới phát sinh.
Trước tình hình LMLM trên gia súc có những diễn biến phức tạp, tăng về diện và lượng, cộng thêm thời tiết đang có những diễn biến phức tạp, rét đậm, rét hại, hiện nay cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương đang tích cực đẩy mạnh các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch LMLM và chống đói rét cho đàn gia súc theo công văn chỉ đạo của UBND tỉnh.

Lê Minh