Thứ tư,  01/12/2021

Hữu Lũng dành trên 2 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo vùng khó khăn

LSO-Từ năm 2006 – 2010, huyện Hữu Lũng đã dành 2,064 tỷ đồng để hỗ trợ, cải thiện các dịch vụ nâng cao đời sống và trợ giúp pháp lý cho các hộ nghèo vùng khó khăn. Trong đó : hỗ trợ các hoạt động văn hóa – thông tin 37 buổi với 2.850 lượt người tham gia; trợ giúp pháp lý 83 buổi cho 4.985 lượt người; hỗ trợ làm nhà vệ sinh cho 355 hộ; hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng cho 2.032 học sinh là con hộ nghèo. Việc triển khai chính sách hỗ trợ hộ nghèo đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp hộ nghèo nâng cao hiểu biết về văn hóa, pháp luật; các em học sinh được hỗ trợ kinh phí phục vụ học tập, giảm tỷ lệ học sinh trong độ tuổi bỏ...

LSO-Từ năm 2006 – 2010, huyện Hữu Lũng đã dành 2,064 tỷ đồng để hỗ trợ, cải thiện các dịch vụ nâng cao đời sống và trợ giúp pháp lý cho các hộ nghèo vùng khó khăn.
Trong đó : hỗ trợ các hoạt động văn hóa – thông tin 37 buổi với 2.850 lượt người tham gia; trợ giúp pháp lý 83 buổi cho 4.985 lượt người; hỗ trợ làm nhà vệ sinh cho 355 hộ; hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng cho 2.032 học sinh là con hộ nghèo. Việc triển khai chính sách hỗ trợ hộ nghèo đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp hộ nghèo nâng cao hiểu biết về văn hóa, pháp luật; các em học sinh được hỗ trợ kinh phí phục vụ học tập, giảm tỷ lệ học sinh trong độ tuổi bỏ học…

Xuân Hoàng