Thứ ba,  17/05/2022

Tuyên truyền hỗ trợ thuế: Bạn cùng tiến với doanh nghiệp

LSO-Để thực hiện mô hình quản lý theo chức năng thì nhiệm vụ hỗ trợ, tuyên truyền chính sách thuế cho người nộp thuế là một trong những công tác được coi là chìa khoá tăng thu. Bắt nhịp với xu thế đó, Phòng Hỗ trợ tuyên truyền chính sách thuế Cục Thuế tỉnh đã vượt khó cùng tiến với doanh nghiệp.Cán bộ Phòng Hỗ trợ tuyên truyền Cục Thuế tỉnh hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thuếCùng với phương thức quản lý mới, doanh nghiệp và ngành thuế là những người bạn đồng hành cùng làm nghĩa vụ với nhà nước, thoát khỏi cách quản lý cũ là ngành thuế quản lý doanh nghiệp. Phương thức quản lý ấy ngành thuế sẽ làm nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu để người nộp thuế thực hiện đúng, đầy đủ thuế, thực hiện đúng Luật Quản lý thuế. Phòng Hỗ trợ tuyên truyền sẽ là vòng khâu, nối doanh nghiệp với chính sách thuế, hướng dẫn để doanh nghiệp tự kê khai tự nộp, tự chịu trách nhiệm. Xác định rõ yêu cầu ấy, ngay sau khi triển khai Luật Quản lý thuế, phòng Hỗ...

LSO-Để thực hiện mô hình quản lý theo chức năng thì nhiệm vụ hỗ trợ, tuyên truyền chính sách thuế cho người nộp thuế là một trong những công tác được coi là chìa khoá tăng thu. Bắt nhịp với xu thế đó, Phòng Hỗ trợ tuyên truyền chính sách thuế Cục Thuế tỉnh đã vượt khó cùng tiến với doanh nghiệp.
Cán bộ Phòng Hỗ trợ tuyên truyền Cục Thuế tỉnh hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thuế
Cùng với phương thức quản lý mới, doanh nghiệp và ngành thuế là những người bạn đồng hành cùng làm nghĩa vụ với nhà nước, thoát khỏi cách quản lý cũ là ngành thuế quản lý doanh nghiệp. Phương thức quản lý ấy ngành thuế sẽ làm nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu để người nộp thuế thực hiện đúng, đầy đủ thuế, thực hiện đúng Luật Quản lý thuế. Phòng Hỗ trợ tuyên truyền sẽ là vòng khâu, nối doanh nghiệp với chính sách thuế, hướng dẫn để doanh nghiệp tự kê khai tự nộp, tự chịu trách nhiệm. Xác định rõ yêu cầu ấy, ngay sau khi triển khai Luật Quản lý thuế, phòng Hỗ trợ tuyên truyền đã sắp xếp lại mô hình công tác, phân định rõ những việc cần thực hiện cho các thành viên trong phòng. Đặc biệt khi thực hiện Đề án 30 của Chính phủ, Quyết định 1902/QĐ-BTC về công bố công khai thủ tục hành chính thuế để phục vụ tốt hơn các doanh nghiệp nộp thuế, qua đó toàn bộ bộ thủ tục về thuế được niêm yết công khai phục vụ người nộp thuế. Các phần mềm ứng dụng, phần mềm quản lý thuế, thuế thu nhập cá nhân liên tục được phòng hỗ trợ tuyên truyền. Các đội hỗ trợ chính sách thuế cấp chi cục cài đặt cập nhật phần mềm quản lý cho doanh nghiệp để các doanh nghiệp chủ động khai báo và nộp thuế. Phòng đã phân định rõ mảng tuyên truyền và hỗ trợ, để người nộp thuế và nhân dân hiểu sâu chính sách thuế, phòng đã phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đăng tải được 280 tin bài, cung cấp 4.509 văn bản cho người nộp thuế, cung cấp 43.479 ấn phẩm tuyên truyền, dựng 20 biển hiệu, băng rôn tuyên truyền, thực hiện nhiều hình thức cổ động tuyên truyền khác. Qua đó người dân, và những người nộp thuế đã hiểu thêm về chính sách thuế, tạo ý thức tự giác trong thu nộp. Theo ông Vũ Trung Dũng, Trưởng phòng Hỗ trợ tuyên truyền chính sách thuế, trong thời gian qua ngành thuế đã làm khá tốt công tác tuyên truyền đối với các doanh nghiệp, nhưng tương lai sẽ phải tuyên truyền rộng hơn, có hướng đưa chính sách thuế vào trường học để tạo ra nền tảng thực hiện nghĩa vụ thuế nhà nước đối với mọi công dân. Để tháo gỡ những vướng mắc về thực hiện chính sách thuế trực tiếp cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thu nộp ngân sách, phòng đã nhấn mạnh công tác hỗ trợ qua đối thoại, trao đổi. Các huyện, thành phố đã tổ chức đối thoại được 39 hội nghị, với 3.745 lượt người tham dự, hỗ trợ 1.430 lượt doanh nghiệp bằng điện thoại, hỗ trợ qua trao đổi trực tiếp tại cơ quan thuế được 990 lượt, cung cấp 153 văn bản để các doanh nghiệp làm căn cứ tính, áp dụng nộp thuế. Trong công tác hỗ trợ tuyên truyền, phòng đã trực tiếp lên kế hoạch, nắm, phân loại các đối tượng nộp thuế và khoanh phạm vi tuyên truyền áp dụng có những câu hỏi giả định nên khi các doanh nghiệp cần giải đáp thắc mắc sẽ được cán bộ tuyên truyền hỗ trợ giải thích tận tình, đúng chính sách để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế nhà nước. Qua công tác hỗ trợ tuyên truyền, cùng với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp đòi hỏi các cán bộ tuyên truyền phải vững kiến thức, đi sâu nghiên cứu nghiệp vụ chuyên ngành, qua đó tác động trực tiếp đến quá trình thu. Theo ông Vũ Trung Dũng, để tạo ra ý thức tự giác cho người nộp thuế thì chính cán bộ thuế phải làm cho doanh nghiệp thực sự yên tâm, áp dụng đúng chính sách, công tác tuyên truyền hỗ trợ phải là bạn đồng hành với doanh nghiệp, sẵn sàng tháo gỡ vướng mắc, kịp thời động viên khích lệ người nộp thuế, và đấy chính là biện pháp quản lý tăng thu.

Năm 2010, toàn tỉnh thu ngân sách đạt trên 570 tỷ đồng vượt so với dự toán, số doanh nghiệp nợ đọng giảm dần, doanh nghiệp tự giác tự kê khai, tự nộp ngày càng cao, điều đó có sự đóng góp không nhỏ của công tác hỗ trợ tuyên truyền người nộp thuế.

Đông Bắc