Thứ ba,  17/05/2022

Hội phụ nữ các cấp giúp nhau phát triển kinh tế

LSO-Phụ nữ là một lực lượng chính tham gia trong các lĩnh vực của đời sống xã hội về xây dựng gia đình, chăm sóc con cái, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh trật tự. Trong những năm qua Đảng và Nhà nước có nhiều văn bản đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo nhằm củng cố xây dựng tổ chức hội phụ nữ các cấp không ngừng phát triển. Ngày 27/4/2007, Bộ Chính trị có Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước; ngày 15/3/2007 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 289-QĐ/TU phê duyệt đề án đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, giai đoạn 2006 - 2010, trong đó có nội dung quan trọng về lãnh đạo hội phụ nữ các cấp.Để quán triệt thực hiện đề án trên, các huyện ủy, thành ủy đã tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt thực hiện đề án của cấp mình; chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các đoàn thể nhân dân căn cứ...

LSO-Phụ nữ là một lực lượng chính tham gia trong các lĩnh vực của đời sống xã hội về xây dựng gia đình, chăm sóc con cái, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh trật tự.
Trong những năm qua Đảng và Nhà nước có nhiều văn bản đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo nhằm củng cố xây dựng tổ chức hội phụ nữ các cấp không ngừng phát triển. Ngày 27/4/2007, Bộ Chính trị có Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước; ngày 15/3/2007 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 289-QĐ/TU phê duyệt đề án đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, giai đoạn 2006 – 2010, trong đó có nội dung quan trọng về lãnh đạo hội phụ nữ các cấp.
Để quán triệt thực hiện đề án trên, các huyện ủy, thành ủy đã tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt thực hiện đề án của cấp mình; chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các đoàn thể nhân dân căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đề án và quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân ở cơ sở. Hội phụ nữ các cấp hội trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội hội liên hiệp phụ nữ các cấp; phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, các ngành chức năng tham mưu triển khai tuyên truyền các mục tiêu hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ, giai đoạn 2005-2010, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình…
Trong 4 năm qua đã tổ chức được trên 30.947 cuộc tập huấn, 51 chiến dịch truyền thông, 6 diễn đàn, 22 hội thi… thu hút trên 970.000 lượt hội viên phụ nữ và người dân tham gia. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào trong hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở như: phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu được nhiều kết quả tích cực, quan trọng. Có thể thấy phong trào “Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có địa chỉ” và các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình được các cấp hội phụ nữ quan tam thực hiện và đem lại hiệu quả hơn cả.
Với nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, đến nay đã có 10.162/11.789 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ và 3.262 hộ phụ nữ nghèo được giúp thoát nghèo; hỗ trợ hội viên vay vốn qua các ngân hàng, các chương trình với tổng dư nợ là 697.318 triệu đồng/1.473 tổ vay vốn với 40.192 hộ được vay. Để chị em sử dụng đồng vốn có hiệu quả, các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn về kiến thức khoa học – kỹ thuật, tham quan học tập kinh nghiệm, mô hình được 1.734 cuộc/80.657 lượt phụ nữ tham gia; các cấp hội đã phối hợp, liên kết mở được 215 lớp dạy nghề, tạo việc làm cho 4.841 lao động nữ nông thôn. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao vai trò trách nhiệm xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, giáo dục về truyền thống gia đình và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Duy trì, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động, sinh hoạt câu lạc bộ các loại hình về “Văn hóa – văn nghệ – thể dục thể thao”; “Dân số – Kế hoạch hoá gia đình” và không sinh con thứ 3; “Bạn giúp bạn”, “Phòng, chống buôn bán phụ nữ – trẻ em và HIV/AIDS “, “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội”, “Giáo dục kỹ năng sống”, “Gia đình hội viên phụ nữ không có người thân phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội”… được quan tâm. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội những năm gần đây công tác củng cố kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội vững mạnh được coi trọng. Từ năm 2006 đến nay, đã thành lập mới được một số tổ chức hội cơ sở; phát triển được thêm 11.751 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 119.590 người (tăng 4% so với năm 2006); phát triển hội viên hộ gia đình được 114.512/141.198 hộ, đạt 81,1%; hội viên nữ được kết nạp đảng chiếm tỷ lệ 44,78%.
Có được những kết quả quan trọng tích cực như vậy là các cấp hội phụ nữ trong tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp, sự tạo điều kiện giúp đỡ của chính quyền các cấp và sự nỗ lực của chính bản thân các cấp hội và cá nhân từng hội viên phụ nữ.

Lăng Văn Thăng