Thứ ba,  17/05/2022

Kho nổi PTSC Bạch Hổ xuất bán chuyến dầu đầu tiên

Sau 60 ngày kể từ khi đón nhận dòng dầu đầu tiên, ngày 8-1-2011, kho nổi chứa, xuất dầu thô (FSO) của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã hoàn thành việc xuất bán chuyến dầu đầu tiên, khối lượng hơn 31.855 tấn, tại Lô 09-1 Mỏ Bạch Hổ, với sự chứng kiến và giám sát của đại diện khách hàng là Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro (VSP), đại diện cơ quan giám định độc lập (EIC) và các nhà thầu phụ.Việc xuất bán chuyến dầu thô đầu tiên từ kho nổi 'PTSC Bạch Hổ' thành công trong điều kiện thời tiết rất xấu là cố gắng và nỗ lực rất lớn của đội ngũ kỹ sư, công nhân PTSC, hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XI của...

Sau 60 ngày kể từ khi đón nhận dòng dầu đầu tiên, ngày 8-1-2011, kho nổi chứa, xuất dầu thô (FSO) của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã hoàn thành việc xuất bán chuyến dầu đầu tiên, khối lượng hơn 31.855 tấn, tại Lô 09-1 Mỏ Bạch Hổ, với sự chứng kiến và giám sát của đại diện khách hàng là Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro (VSP), đại diện cơ quan giám định độc lập (EIC) và các nhà thầu phụ.

Việc xuất bán chuyến dầu thô đầu tiên từ kho nổi &#39PTSC Bạch Hổ&#39 thành công trong điều kiện thời tiết rất xấu là cố gắng và nỗ lực rất lớn của đội ngũ kỹ sư, công nhân PTSC, hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Theo Nhandan