Thứ ba,  24/05/2022

Cục Thuế tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2011

LSO-Ngày 11/1/2011, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2011. Tới dự có bà Lê Thị Hồng Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.Bà Lê Thị Hồng Hải trao Huân chương Lao động hạng ba cho cá nhân có nhiều thành tích trong công tác thuếTrong năm 2010, ngành thuế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổng thu nội địa 715.000 triệu đồng, vượt 25,44% dự toán pháp lệnh, vượt 15,04% dự toán phấn đấu Tổng cục Thuế giao, vượt 17,41% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 30,74% so với cùng kỳ năm 2009. Năm 2011, toàn ngành phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2011 vượt ít nhất 5%; triển khai thực hiện tốt Nghị định 51/CP về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất phát triển, phòng chống hiệu quả những vi phạm gây thất thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh tiến trình cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế, tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế theo chỉ...

LSO-Ngày 11/1/2011, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2011. Tới dự có bà Lê Thị Hồng Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Bà Lê Thị Hồng Hải trao Huân chương Lao động hạng ba cho cá nhân có nhiều thành tích trong công tác thuế
Trong năm 2010, ngành thuế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổng thu nội địa 715.000 triệu đồng, vượt 25,44% dự toán pháp lệnh, vượt 15,04% dự toán phấn đấu Tổng cục Thuế giao, vượt 17,41% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 30,74% so với cùng kỳ năm 2009. Năm 2011, toàn ngành phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2011 vượt ít nhất 5%; triển khai thực hiện tốt Nghị định 51/CP về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất phát triển, phòng chống hiệu quả những vi phạm gây thất thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh tiến trình cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế, tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của ngành và của tỉnh; tăng cường công tác quản lý nội bộ ngành, thắt chặt kỷ cương kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức thuế.
Các chi cục ký cám kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thuế năm 2011
Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2011, hội nghị đã đưa ra các giải pháp cụ thể như: Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh giao dự toán năm cho các đơn vị; chú trọng công tác phân tích, dự báo những nhân tố tác động đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn; làm rõ những khoản thất thoát, các nguồn thu tiềm năng, đề ra giải pháp cụ thể để kiểm soát và quản lý tốt nguồn thu. Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; tiếp tục triển khai các nghị định, nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội về quản lý thuế và các văn bản pháp luật; đẩy mạnh các biện pháp quản lý thu đối với các khoản liên quan đến đất đai; tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng xã hội; tăng cường quản lý kê khai đối với người nộp thuế, áp dụng mã vạch 2 chiều trong kê khai thuế…
Bà Lê Thị Hồng Hải trao bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác thuế
Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Hồng Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã biểu dương những kết quả mà Cục Thuế Lạng Sơn đã đạt được, đồng thời cũng nhấn mạnh, trong thời gia tới Cục Thuế Lang Sơn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác thu ngân sách, quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo cán bộ… Tại hội nghị đã có 171 cá nhân, tập thể được nhân huân chương lao động, bằng khen, danh hiệu chiến sĩ thi đua, kỷ niệm chương vì sự nghiệp tài chính. Tại đây, 22 phòng và chi cục thuế trên địa bàn đã ký cam kết thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011.
Hoàng Vương