Thứ sáu,  20/05/2022

Chi cục Hải quan Tân Thanh: Triển khai công tác năm 2011

LSO-Ngày 11/1/2011, Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh đã tổng kết công tác năm 2010 và đề ra nhiệm vụ, các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.Năm 2010, mặc dù tình hình kinh tế trong nước, thế giới có những biến động, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới không ổn định nhưng với sự cố gắng của cán bộ, công nhân viên toàn Chi cục, đơn vị đã hoàn thành công tác trên tất cả các lĩnh vực. Tổng số tờ khai đạt 49.900 tờ, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu bằng 621.803.612 USD, tăng 45% so với cùng kỳ. Tổng số thu thuế xuất nhập khẩu đạt gần 75 tỷ đồng. Trong công tác chống buôn lậu đã bắt giữ xử lý 108 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trị hàng hoá giá ước tính trên 300 triệu đồng. Đã thực hiện đồng bộ hiện đại hoá cải cách thủ tục hành chính để phục vụ xuất nhập khẩu, thực hiện đúng quy trình nên đã đẩy nhanh tốc độ thông quan góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước.Sang năm 2011, Chi cục Hải quan Cửa...

LSO-Ngày 11/1/2011, Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh đã tổng kết công tác năm 2010 và đề ra nhiệm vụ, các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.
Năm 2010, mặc dù tình hình kinh tế trong nước, thế giới có những biến động, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới không ổn định nhưng với sự cố gắng của cán bộ, công nhân viên toàn Chi cục, đơn vị đã hoàn thành công tác trên tất cả các lĩnh vực. Tổng số tờ khai đạt 49.900 tờ, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu bằng 621.803.612 USD, tăng 45% so với cùng kỳ. Tổng số thu thuế xuất nhập khẩu đạt gần 75 tỷ đồng. Trong công tác chống buôn lậu đã bắt giữ xử lý 108 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trị hàng hoá giá ước tính trên 300 triệu đồng. Đã thực hiện đồng bộ hiện đại hoá cải cách thủ tục hành chính để phục vụ xuất nhập khẩu, thực hiện đúng quy trình nên đã đẩy nhanh tốc độ thông quan góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước.
Sang năm 2011, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế và đề ra nhiều biện pháp để tăng thu, quản lý chặt, thu hồi nợ đọng, đẩy mạnh cải cách hành chính hải quan đưa các mặt công tác vào nền nếp.

Nguyễn Nhật Anh