Thứ sáu,  18/06/2021

Thành lập Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam

Tại Hà Nội, vừa diễn ra Đại hội thành lập Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) với sự tham gia của gần 300 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp của nhiều ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, các thành phần kinh tế ở khắp cả nước. Hiệp hội ra đời với mục đích xây dựng liên kết giữa các nhà sản xuất, nghiên cứu, phân phối để phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam và xây dựng thị trường nội địa. Đây là cầu nối cho các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam với thị trường trong nước và quốc tế trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, vừa là đầu mối thúc đẩy phát triển quan hệ cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu với các cơ quan nhà nước, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, chuyển giao công...

Tại Hà Nội, vừa diễn ra Đại hội thành lập Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) với sự tham gia của gần 300 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp của nhiều ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, các thành phần kinh tế ở khắp cả nước. Hiệp hội ra đời với mục đích xây dựng liên kết giữa các nhà sản xuất, nghiên cứu, phân phối để phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam và xây dựng thị trường nội địa. Đây là cầu nối cho các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam với thị trường trong nước và quốc tế trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, vừa là đầu mối thúc đẩy phát triển quan hệ cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu với các cơ quan nhà nước, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ.

Theo Nhandan