Thứ ba,  22/06/2021

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối chưa điều chỉnh tăng giá

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 2164/CT-TTg ngày 30-11-2010 về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I-2011, trong đó yêu cầu Bộ Tài chính "áp dụng các biện pháp tài chính, tiền tệ, thuế để giữ bình ổn giá xăng, dầu; giãn thời gian điều chỉnh giá các hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá...".Căn cứ diễn biến giá xăng, dầu thế giới hiện nay, sau khi trao đổi ý kiến và thống nhất với Bộ Công thương, ngày 14-1, Bộ Tài chính có công văn yêu cầu các doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng, dầu đầu mối trước mắt chưa điều chỉnh tăng giá xăng, dầu; tiếp tục trích Quỹ bình ổn giá xăng, dầu theo quy định tại Thông tư số 234/2009/TT-BTC. DN kinh doanh xăng, dầu đầu mối được tăng mức sử dụng từ Quỹ bình ổn giá xăng, dầu để bù đắp mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở phát sinh trong quá trình...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 2164/CT-TTg ngày 30-11-2010 về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I-2011, trong đó yêu cầu Bộ Tài chính “áp dụng các biện pháp tài chính, tiền tệ, thuế để giữ bình ổn giá xăng, dầu; giãn thời gian điều chỉnh giá các hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá…”.
Căn cứ diễn biến giá xăng, dầu thế giới hiện nay, sau khi trao đổi ý kiến và thống nhất với Bộ Công thương, ngày 14-1, Bộ Tài chính có công văn yêu cầu các doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng, dầu đầu mối trước mắt chưa điều chỉnh tăng giá xăng, dầu; tiếp tục trích Quỹ bình ổn giá xăng, dầu theo quy định tại Thông tư số 234/2009/TT-BTC. DN kinh doanh xăng, dầu đầu mối được tăng mức sử dụng từ Quỹ bình ổn giá xăng, dầu để bù đắp mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng, dầu theo chỉ đạo của Liên bộ Tài chính – Công thương. Đối với mặt hàng đi-ê-den, tăng mức sử dụng Quỹ thêm 600 đồng/lít, từ 1.000 đồng/lít lên 1.600 đồng/lít. Giữ ổn định mức sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng: xăng, dầu hỏa, ma-dút được quy định tại Công văn số 15360/BTC-QLG ngày 12-11-2010 của Bộ Tài chính. DN kinh doanh xăng, dầu đầu mối chịu trách nhiệm về việc trích lập, sử dụng, hạch toán và quyết toán Quỹ hằng năm theo quy định hiện hành. Thời gian sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng, dầu đối với lượng đi-ê-den bán ra kể từ 0 giờ ngày 15-1-2011 cho đến khi có thông báo mới của Bộ Tài chính.
* Cùng ngày, Bộ Tài chính ra thông tư hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Theo đó, điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của tất cả các mặt hàng xăng, dầu xuống còn 0%. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 213/2010/TT-BTC ngày 22-12-2010 của Bộ Tài chính.
Theo Nhandan