Thứ ba,  22/06/2021

Lãi suất huy động USD có xu hướng tăng

Trong những ngày gần đây, các ngân hàng thương mại có xu hướng tăng mạnh lãi suất huy động tiền gửi bằng USD. Mức lãi suất cao nhất được ghi nhận là của Ngân hàng Nam Việt (Navibank) khi đưa lãi suất USD lên tới 6,24%/năm áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng.Mức lãi suất huy động USD phổ biến của các ngân hàng khác ở các kỳ hạn ngắn hơn từ 5% - 5,5%/năm. Một số nhận định cho rằng, lượng kiều hối đang chuyển về nhiều khiến các ngân hàng tăng lãi suất huy động để hút tiền vào. Bên cạnh đó, lãi suất cho vay tiền đồng vẫn ở mức cao làm cho người đi vay vẫn chuộng vay bằng USD nhiều hơn, chính vì vậy, các ngân hàng thương mại tăng cường huy động ngoại tệ đã đẩy mặt bằng lãi suất...

Trong những ngày gần đây, các ngân hàng thương mại có xu hướng tăng mạnh lãi suất huy động tiền gửi bằng USD. Mức lãi suất cao nhất được ghi nhận là của Ngân hàng Nam Việt (Navibank) khi đưa lãi suất USD lên tới 6,24%/năm áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng.

Mức lãi suất huy động USD phổ biến của các ngân hàng khác ở các kỳ hạn ngắn hơn từ 5% – 5,5%/năm. Một số nhận định cho rằng, lượng kiều hối đang chuyển về nhiều khiến các ngân hàng tăng lãi suất huy động để hút tiền vào. Bên cạnh đó, lãi suất cho vay tiền đồng vẫn ở mức cao làm cho người đi vay vẫn chuộng vay bằng USD nhiều hơn, chính vì vậy, các ngân hàng thương mại tăng cường huy động ngoại tệ đã đẩy mặt bằng lãi suất lên.

Theo Nhandan