Thứ bảy,  19/06/2021

Tín hiệu vui từ công tác cấp sổ đỏ

LSO-Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. Nhằm đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý đất đai, đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ cho người sử dụng, giúp cho người sử dụng đất yên tâm đầu tư, sản xuất, xây dựng các công trình; hạn chế tranh chấp, khiếu nại, lấn chiếm đất đai..., thời gian qua, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) trên địa bàn tỉnh đã thu được những kết quả đáng phấn khởi.Bộ phận “một cửa” tại phường VĩnhTrạiNhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ (còn được gọi là cấp sổ đỏ), UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường các biện pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cấp giấy chứng nhận, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trong năm. Ngoài việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết hồ sơ nhà đất theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tài nguyên và Môi trường, các trung tâm nghiệp vụ hành chính công ở cấp huyện, thành phố, những năm qua, ngành...

LSO-Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. Nhằm đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý đất đai, đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ cho người sử dụng, giúp cho người sử dụng đất yên tâm đầu tư, sản xuất, xây dựng các công trình; hạn chế tranh chấp, khiếu nại, lấn chiếm đất đai…, thời gian qua, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) trên địa bàn tỉnh đã thu được những kết quả đáng phấn khởi.
Bộ phận “một cửa” tại phường VĩnhTrại
Nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ (còn được gọi là cấp sổ đỏ), UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường các biện pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cấp giấy chứng nhận, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trong năm. Ngoài việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết hồ sơ nhà đất theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tài nguyên và Môi trường, các trung tâm nghiệp vụ hành chính công ở cấp huyện, thành phố, những năm qua, ngành tài nguyên – môi trường đã có nhiều giải pháp trong công tác này. Ngành đã chủ động làm đầu mối phối hợp với các ngành liên quan và chính quyền địa phương các xã, thị trấn kịp thời tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy CNQSDĐ; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Đất đai dưới nhiều hình thức để người dân nhận thức rõ trách nhiệm và quyền lợi trong việc đăng ký đất đai, từ đó tự giác làm các thủ tục cấp giấy CNQSDĐ. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp giấy CNQSDĐ nông nghiệp đạt 88,75% diện tích cần cấp; đất phi nông nghiệp đạt 76,82% diện tích đất cần cấp.
Riêng năm 2010, đã cấp giấy CNQSDĐ cho các tổ chức được 785 giấy với diện tích là 196,115 ha, đạt 87,22% chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Đối với dự án đất lâm nghiệp cấp được 72.348 giấy cho 36.907 hộ, với diện tích 132.830 ha; lũy kế đến nay, dự án đất lâm nghiệp cấp được 88.008 giấy cho 44.971 hộ với tổng diện tích là 172.836,05 ha. Cùng với việc tổ chức các lớp tập huấn Luật Đất đai, tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ cấp giấy CNQSDĐ, các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng và công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong đó, yêu cầu chính quyền cơ sở, cán bộ địa chính có trách nhiệm cao, tạo thuận lợi cho người dân khi làm sổ đỏ.
Đo trích lục trên bản đồ địa chính để làm thủ tục cấp sổ đỏ tại Phòng Tài nguyên môi trường huyện Cao Lộc – Ảnh: Thế Bảo
Từ khi được phân cấp cho UBND các huyện, thành phố ký duyệt cấp sổ đỏ, bộ máy làm công tác cấp giấy CNQSDĐ từ tỉnh đến huyện, xã được kiện toàn củng cố, đặc biệt là về con người và các phương tiện hỗ trợ làm việc; các địa phương đã chỉ đạo các phường, xã xác định rõ những hộ đủ tiêu chuẩn cấp giấy chứng nhận, tiến hành đo đạc và đo đạc đến đâu, xem xét giải quyết cấp sổ đỏ ngay đến đó. Để có được những kết quả trên, bên cạnh những nguyên nhân khách quan như: hệ thống pháp luật về quản lý đất đai đã từng bước hoàn thiện; công tác cấp giấy CNQSDĐ có sự phân cấp mạnh về cơ sở, giảm về thủ tục trong giải quyết hồ sơ; ý thức của người dân về vấn đề này đã nâng lên… thì nguyên nhân quan trọng là được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương đối với công tác này.
Có thể nói, tiến độ cấp sổ đỏ trên địa bàn toàn tỉnh đang có chuyển biến tích cực. Công tác cấp giấy CNQSDĐ được quan tâm làm tốt chính là những điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh lâu dài. Đất đai ổn định còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn đầu tư sản xuất, kinh doanh khai thác tiềm năng lợi thế địa phương, tạo ra các sản phẩm phục vụ đời sống con người, tạo công ăn việc làm.

Xuân Hương