Thứ ba,  15/06/2021

Cục Thuế Lạng Sơn: Tăng cường công tác quản lý nội bộ ngành

LSO-Trong những năm qua, Cục Thuế Lạng Sơn luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Đạt được kết quả nêu trên, bên cạnh việc làm tốt công tác chuyên môn, đơn vị còn luôn quan tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng nhằm giảm thiểu những hành vi tiêu cực trong quá trình quản lý thu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tuân thủ nghĩa vụ với Nhà nước.Lãnh đạo Cục Thuế báo cáo công tác PCTN với Ban chỉ đạo PCTN tỉnhĐể chủ động phòng ngừa tham nhũng, ngay từ đầu năm, đơn vị đã quan tâm xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) đến 100% cán bộ, đảng viên trong toàn ngành và chỉ đạo, đôn đốc 11 chi cục trực thuộc mở được 12 lớp với 599 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác PCTN, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong toàn ngành, tạo mọi điều kiện...

LSO-Trong những năm qua, Cục Thuế Lạng Sơn luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Đạt được kết quả nêu trên, bên cạnh việc làm tốt công tác chuyên môn, đơn vị còn luôn quan tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng nhằm giảm thiểu những hành vi tiêu cực trong quá trình quản lý thu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tuân thủ nghĩa vụ với Nhà nước.
Lãnh đạo Cục Thuế báo cáo công tác PCTN với Ban chỉ đạo PCTN tỉnh
Để chủ động phòng ngừa tham nhũng, ngay từ đầu năm, đơn vị đã quan tâm xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) đến 100% cán bộ, đảng viên trong toàn ngành và chỉ đạo, đôn đốc 11 chi cục trực thuộc mở được 12 lớp với 599 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác PCTN, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong toàn ngành, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế. Vì vậy, mặc dù số thu ngày càng cao, nhưng năm nào đơn vị cũng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Đơn vị cũng đã xây dựng, ban hành các quy chế, quy định của ngành để làm cơ sở giám sát, kiểm tra đối với công chức thuế và kiện toàn Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Một trong những giải pháp được đơn vị hết sức quan tâm là chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng (TN). Trong năm 2010, Cục Thuế đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 277 lượt cán bộ, gồm: công chức quản lý thuế tại các đội thuế liên phường, xã, thu lệ phí trước bạ và thu khác; công chức làm công tác kiểm tra thuế; trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính thuế, thủ tục đăng ký thuế, cấp mã số thuế, mua hoá đơn, tiếp nhận hồ sơ kê khai thuế, trực tiếp xử lý hồ sơ xoá nợ thuế, miễn, giảm thuế, hoàn thuế; công chức làm công tác nhân sự, quản lý tài chính, tài vụ… Tiến hành kiểm tra đối với 5 chi cục thuế về việc sử dụng kinh phí trong ngành, kết quả, chưa phát hiện trường hợp TN, lãng phí cần phải xử lý. Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập đối với cán bộ lãnh đạo và cán bộ liên quan theo đúng quy định, không có trường hợp sai phạm; số cán bộ, công chức, viên chức kê khai lần đầu năm 2009 là 35; số cán bộ, công chức, viên chức kê khai bổ sung là 503. Đơn vị thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại để lắng nghe ý kiến người nộp thuế…Nhìn chung, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đều đánh giá cao thái độ tận tình, chu đáo trong công việc của cán bộ ngành thuế. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, giảm thiểu những thủ tục rườm rà, triển khai cơ chế một cửa cũng được đơn vị thực hiện tích cực, hiệu quả.

Ngoài nhiệm vụ do Bộ Tài chính giao, hàng năm Cục Thuế Lạng Sơn còn được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh giao nhiệm vụ tham gia phối hợp với các ngành, các lực lượng khác trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại (CBL,GLTM), chống thất thu ngân sách, nên còn có một phần nhỏ cán bộ tham gia các trạm, đội liên ngành của tỉnh và các huyện. Cục Thuế xác định trong lĩnh vực CBL,GLTM có 2 nhóm công việc mà cán bộ thuế tham gia quản lý dễ phát sinh tiêu cực, TN, đó là cán bộ tham gia các đội, trạm liên ngành quản lý hàng hoá và chống thất thu thuế trên khâu lưu thông; cán bộ quản lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh lợi dụng chính sách của Nhà nước, công tác quản lý hoá đơn, ấn chỉ thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thuế để thông đồng, tiếp tay cho đối tượng nộp thuế thực hiện các hành vi BL,GLTM, trốn thuế…nhằm vụ lợi cá nhân. Vì vậy, để chủ động PCTN trong lĩnh vực này, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ nội bộ, luân chuyển cán bộ; phối hợp với các ngành chức năng rà soát quy chế làm việc của các trạm, đội có cán bộ, công chức ngành thuế tham gia để kịp thời uốn nắn những lệch lạc sao cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định. Cùng đó đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, cung cấp kịp thời những văn bản, chính sách mới để người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế theo đúng quy định; kiên quyết xử lý đối với các hành vi TN, tiêu cực hoặc có những biểu hiện vi phạm khác nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đức Anh