Thứ sáu,  18/06/2021

Phụ nữ xã Bình Phúc nâng cao nhận thức để thoát nghèo

LSO-Hội phụ nữ xã Bình Phúc, huyện Văn Quan có 478 hội viên, trong đó còn 121 hộ hội viên nghèo. Để giúp các hội viên thoát nghèo, Hội đã xác định rõ vai trò quan trọng của việc nâng cao nhận thức cho các chị em. Chính vì vậy, từ hai năm nay, Hội đã quan tâm hơn đến các hoạt động học tập, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm... trong các lĩnh vực xã hội cũng như phát triển kinh tế, nhằm nâng cao hiểu biết và năng lực của chị em.Trước hết, Hội quan tâm tuyên truyền, vận động các hội viên học tập các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản pháp luật như: Luật Hôn nhân gia đình, Luật Đất đai, Chương trình hành động quốc gia về phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em... Qua đó, các chị em được nâng cao hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có nhận thức về các vấn đề xã hội. Song song với đó, Hội tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức cho các chị em hội viên tham gia các...

LSO-Hội phụ nữ xã Bình Phúc, huyện Văn Quan có 478 hội viên, trong đó còn 121 hộ hội viên nghèo. Để giúp các hội viên thoát nghèo, Hội đã xác định rõ vai trò quan trọng của việc nâng cao nhận thức cho các chị em. Chính vì vậy, từ hai năm nay, Hội đã quan tâm hơn đến các hoạt động học tập, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm… trong các lĩnh vực xã hội cũng như phát triển kinh tế, nhằm nâng cao hiểu biết và năng lực của chị em.
Trước hết, Hội quan tâm tuyên truyền, vận động các hội viên học tập các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản pháp luật như: Luật Hôn nhân gia đình, Luật Đất đai, Chương trình hành động quốc gia về phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em… Qua đó, các chị em được nâng cao hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có nhận thức về các vấn đề xã hội. Song song với đó, Hội tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức cho các chị em hội viên tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi, tuyên truyền về cách phòng tránh các dịch bệnh trên đàn vật nuôi và cây trồng… Năm 2010, các chị em còn được quán triệt học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hưởng ứng cuộc vận động làm theo tấm gương của Bác về thực hành tiết kiệm, Hội đã xây dựng được 3 mô hình tín dụng tiết kiệm về chi tiêu trong gia đình và 2 mô hình xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch”, với gần 50 hội viên tham gia… Cùng với kiến thức và kinh nghiệm, các chị em còn được hỗ trợ trong phát triển kinh tế. Vì vậy, họ đã luôn chủ động khắc phục khó khăn trong lao động và đời sống, tích cực tham gia các phong trào của tổ chức hội, đặc biệt là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Nông dân phường Đông Kinh chăm sóc rau vụ đông – Ảnh: M.V.H
Thực hiện phong trào giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo có địa chỉ, Hội đã khảo sát các hộ hội viên nghèo, vận động các chị em đăng ký thoát nghèo và tập trung các giải pháp giúp đỡ cho các hộ thoát nghèo. Theo đó, các hoạt động giúp nhau làm kinh tế như: truyền nhau kinh nghiệm, ưu tiên vay quỹ hội, tín chấp vốn… được phát động mạnh mẽ. Gắn với các cuộc tuyên truyền, tập huấn kĩ thuật, các hội viên đã mạnh dạn vay vốn, chủ động tìm ra hướng đầu tư thoát nghèo. Trong năm 2010, Hội tín chấp vốn theo các chương trình: vay vốn hộ nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, hộ sản xuất kinh doanh… với số tiền trên 700 triệu đồng, tổng dư nợ trên 2 tỷ đồng. Ngoài vay vốn Ngân hàng Chính sách, Hội còn được vay từ nguồn vốn dự án ICCO 87 triệu đồng. Toàn bộ vốn vay đã được các hộ hội viên đầu tư xây sửa chuồng trại chăn nuôi, mua vật tư phân bón, mở dịch vụ kinh doanh, cơ sở sản xuất gạch… để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn đầu tư, các phong trào chăn nuôi, sản xuất kinh doanh…, nhất là phong trào chăn nuôi lợn thịt, lợn nái trong toàn hội phát triển mạnh và có hiệu quả kinh tế cao. Nhiều chị em nuôi đàn lợn trên chục con, nâng mức thu nhập bình quân lên 20- 30 triệu đồng/năm. Tiêu biểu như hộ chị Chu Thị Luyến, Hoàng Thị Nụ ở thôn Còn Nhừ, Triệu Thị Lâm thôn Nà Lài, Dương Thị Cường thôn Bản Sầm…
Với những nỗ lực bền bỉ, từ năm 2007 đến nay, Hội phụ nữ xã Bình Phúc đã xóa được 38 hộ hội viên nghèo, trong đó năm 2010 xóa được 15 hộ nghèo. Phát huy những kết quả đó, trong năm 2011, Hội đang tích cực thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức và năng lực trên mọi lĩnh vực cho chị em, từ đó các chị em phát huy được tính năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của hội viên.

Lâm Như