Thứ ba,  27/07/2021

Trung tâm Khuyến nông: Triển khai nhiệm vụ năm 2011

LSO-Ngày 18/1/2011, Trung tâm Khuyến nông Lạng Sơn đã tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011.Trung tâm khuyến nông tổng kết hoạt động năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011Trong 2010, Trung tâm đã tuyển chọn và ký hợp đồng với 249 khuyến nông viên cơ sở. Điểm đáng chú ý là trình độ của các khuyến nông viên cơ bản đều đạt chuẩn, trong đó tỷ lệ co trình độ đại học tăng lệ 13,36%. Ngay từ đầu năm Trung tâm đã tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ với các nội dung về phương pháp khuyến nông, chuyển dịch cơ cấu cây trồng và mùa vụ. kỹ thuật trồng rừng thâm canh, chăn nuôi an toàn sinh học, kỹ năng truyền thông khuyến nông...qua đó nâng cao nghiệp vụ cho khuyến nông viên cơ sở. Từ đó, mỗi nhân viên khuyến nông đã đạt định mức xây dựng từ 1-2 mô hình và năng suất cao hơn năng suất đại trà từ 15-25%; mỗi nhân viên đảm bảo chỉ đạo từ 20-30 hộ áp dụng KHKT vào sản xuất. Đồng thời, đội ngũ khuyến nông cũng đã triển khai...

LSO-Ngày 18/1/2011, Trung tâm Khuyến nông Lạng Sơn đã tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011.
Trung tâm khuyến nông tổng kết hoạt động năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011
Trong 2010, Trung tâm đã tuyển chọn và ký hợp đồng với 249 khuyến nông viên cơ sở. Điểm đáng chú ý là trình độ của các khuyến nông viên cơ bản đều đạt chuẩn, trong đó tỷ lệ co trình độ đại học tăng lệ 13,36%. Ngay từ đầu năm Trung tâm đã tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ với các nội dung về phương pháp khuyến nông, chuyển dịch cơ cấu cây trồng và mùa vụ. kỹ thuật trồng rừng thâm canh, chăn nuôi an toàn sinh học, kỹ năng truyền thông khuyến nông…qua đó nâng cao nghiệp vụ cho khuyến nông viên cơ sở. Từ đó, mỗi nhân viên khuyến nông đã đạt định mức xây dựng từ 1-2 mô hình và năng suất cao hơn năng suất đại trà từ 15-25%; mỗi nhân viên đảm bảo chỉ đạo từ 20-30 hộ áp dụng KHKT vào sản xuất. Đồng thời, đội ngũ khuyến nông cũng đã triển khai trên 2.000 cuộc tập huấn cho trên 71 vạn lượt nông dân tham dự. Ngoài ra còn thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phối kết hợp với các đơn vị khác trong chuyển giao KHKT cho người dân…góp phần quan trọng vào sự phát triển vượt bậc của toàn ngành nông nghiệp trong năm qua.
Trong năm 2011, Trung tâm Khuyến nông tiếp tục nâng cao trình độ của khuyến nông viên cơ sở, đẩy mạnh chuyển giao và vận động nhân dân áp dụng KHKT vào sản xuất, đưa nông nghiệp phát triển theo chiều sâu. Điểm mới trong năm nay là công tác khuyến nông sẽ gắn liền với các dịch vụ nông nghiệp với mục đích đưa dịch vụ đến tận tay người nông dân, đặc biệt ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Lê Minh