Thứ tư,  07/06/2023

Hội Nông dân tỉnh tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2010

LSO-Ngày 18/01/2011, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh.Trong năm 2010, các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh đã tích cực triển khai và đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu thi đua ngay từ đầu năm. Ba phong trào lớn của Hội Nông dân được triển khai rộng khắp, chất lượng được nâng cao; thực hiện uỷ thác cho vay hộ nghèo từ Ngân hàng Chính sách xã hội được 62.957 triệu đồng cho 19.825 hộ vay. Các phong trào và hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân ngày càng được quan tâm, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo cho nông dân.... Năm 2011, Hội đã đề ra 11 mục tiêu và 7 giải pháp thực hiện, trong đó nhấn mạnh: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân, tiếp tục quán triệt và...

LSO-Ngày 18/01/2011, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh.

Trong năm 2010, các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh đã tích cực triển khai và đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu thi đua ngay từ đầu năm. Ba phong trào lớn của Hội Nông dân được triển khai rộng khắp, chất lượng được nâng cao; thực hiện uỷ thác cho vay hộ nghèo từ Ngân hàng Chính sách xã hội được 62.957 triệu đồng cho 19.825 hộ vay. Các phong trào và hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân ngày càng được quan tâm, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo cho nông dân…. Năm 2011, Hội đã đề ra 11 mục tiêu và 7 giải pháp thực hiện, trong đó nhấn mạnh: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chính sách về nông nghiệp, nông thôn; Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng hội vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân, nhất là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; đảm bảo quốc phòng- an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2011.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể
Tại hội nghị, Hội Nông dân cũng tiến hành tổng kết 5 năm vận động xây dựng và điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân (2006 – 2010). Sau 5 năm hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được hơn 8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã giúp hội viên nông dân có thêm điều kiện vươn lên làm ăn. Quỹ đã hỗ trợ phát triển được 379 con trâu bò, 1.546 con lợn, hơn 9.600 con gia cầm, cải tạo trồng mới 67 vườn cây ăn quả các loại, phát triển 32 cơ sở dịch vụ kinh doanh nhỏ trên địa bàn nông thôn, góp phần phục vụ các mặt hàng thiết yếu cho nông dân.
Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2010.

Xuân Hương