Thứ ba,  06/06/2023

Việt Nam – Nhật Bản hợp tác xây dựng Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Ngày 18-1, tại Hà Nội, Bộ Công thương đã ký biên bản ghi nhớ với JICA (Nhật Bản) về dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, gồm hai tổ máy, công suất định mức mỗi tổ máy là 600 MW.Dự án do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam là chủ đầu tư đối với cảng nhập khẩu than và đường dây truyền tải phục vụ nhà máy.Biên bản ghi nhớ bao gồm các nội dung, như nghiên cứu phát triển kế hoạch thực hiện dự án, hệ thống cung cấp nhiên liệu, phát triển hệ thống đường dây truyền tải và trạm biến áp, xây dựng kế hoạch thực hiện cảng trung chuyển than nhập khẩu; xem xét Đề án PPP (hợp tác nhà nước - tư nhân) phù hợp nhất. JICA sẽ thành lập Nhóm khảo sát và nộp báo cáo cuối cùng cho Bộ Công thương vào tháng 7-2011. Thông qua việc khảo sát, JICA và phía Việt Nam sẽ xem xét cách thức thực hiện dự án, thu xếp ODA...

Ngày 18-1, tại Hà Nội, Bộ Công thương đã ký biên bản ghi nhớ với JICA (Nhật Bản) về dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, gồm hai tổ máy, công suất định mức mỗi tổ máy là 600 MW.

Dự án do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam là chủ đầu tư đối với cảng nhập khẩu than và đường dây truyền tải phục vụ nhà máy.

Biên bản ghi nhớ bao gồm các nội dung, như nghiên cứu phát triển kế hoạch thực hiện dự án, hệ thống cung cấp nhiên liệu, phát triển hệ thống đường dây truyền tải và trạm biến áp, xây dựng kế hoạch thực hiện cảng trung chuyển than nhập khẩu; xem xét Đề án PPP (hợp tác nhà nước – tư nhân) phù hợp nhất. JICA sẽ thành lập Nhóm khảo sát và nộp báo cáo cuối cùng cho Bộ Công thương vào tháng 7-2011. Thông qua việc khảo sát, JICA và phía Việt Nam sẽ xem xét cách thức thực hiện dự án, thu xếp ODA cho hạ tầng của dự án.

Theo Nhandan