Thứ ba,  15/06/2021

Tăng cường liên kết "bốn nhà"trong sản xuất và tiêu thụ cá tra

Ngày 18-1, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổng kết năm 2010, triển khai kế hoạch năm 2011.Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), năm 2010, vùng ĐBSCL xuất khẩu hơn 600 nghìn tấn cá tra, với kim ngạch hơn 1,3 tỷ USD.Năm 2011, sản lượng cá tra vùng ĐBSCL dự kiến đạt từ 1,2 đến 1,3 triệu tấn nguyên liệu, kim ngạch xuất khẩu từ 1,45 đến 1,55 tỷ USD. Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, các doanh nghiệp nuôi cá tra cần kiểm soát sản lượng cá tra nuôi để giữ giá cá xuất khẩu, đồng thời nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng, tránh tình trạng dư thừa làm người nuôi thua lỗ. Để cá tra phát triển bền vững, cần tăng cường liên kết 'bốn nhà' trong sản xuất, tiêu thụ cá tra. Trong đó, giá cá tra bảo đảm người nuôi và doanh nghiệp có lãi là yếu tố quyết...

Ngày 18-1, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổng kết năm 2010, triển khai kế hoạch năm 2011.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), năm 2010, vùng ĐBSCL xuất khẩu hơn 600 nghìn tấn cá tra, với kim ngạch hơn 1,3 tỷ USD.

Năm 2011, sản lượng cá tra vùng ĐBSCL dự kiến đạt từ 1,2 đến 1,3 triệu tấn nguyên liệu, kim ngạch xuất khẩu từ 1,45 đến 1,55 tỷ USD. Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, các doanh nghiệp nuôi cá tra cần kiểm soát sản lượng cá tra nuôi để giữ giá cá xuất khẩu, đồng thời nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng, tránh tình trạng dư thừa làm người nuôi thua lỗ. Để cá tra phát triển bền vững, cần tăng cường liên kết &#39bốn nhà&#39 trong sản xuất, tiêu thụ cá tra. Trong đó, giá cá tra bảo đảm người nuôi và doanh nghiệp có lãi là yếu tố quyết định.

Theo Nhandan