Thứ ba,  22/06/2021

Tuần qua: Lãi suất USD tăng, ngoại hối tích cực

Ngân hàng Nhà nước hôm nay 18-1 cho biết, trong tuần qua (từ 8-1 đến 14-1) tình hình lãi suất huy động và cho vay USD có chiều hướng tăng, trong khi lãi suất tiền đồng vẫn ổn định.Theo đó, lãi suất huy động VND ít biến động so với tuần trước, lãi suất huy động phổ biến ở mức 13,5-14%/năm và hầu hết các TCTD không khuyến mại bằng tiền mặt và lãi suất. Lãi suất cho vay ngắn hạn nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu ở mức 12,5 đến 14,5%/năm; đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác 15 đến 18%/năm; đối với lĩnh vực phi sản xuất 18 đến 20%/năm.Đáng chú ý chỉ có lãi suất huy động USD tăng khoảng 0,5%/năm so với tuần trước, chủ yếu đối với các kỳ hạn dưới 12 tháng. Lãi suất huy động phổ biến ở mức: Không kỳ hạn từ 0,2 đến 0,5%/năm, dưới 12 tháng từ 3,5 đến 5,5%/năm, trên 12 tháng từ 4,8 đến 5,6%; mức lãi suất huy động cao nhất là 6,24%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng của NHTM cổ phần Nam Việt. Lãi suất cho vay bằng USD cũng tăng 0,3...

Ngân hàng Nhà nước hôm nay 18-1 cho biết, trong tuần qua (từ 8-1 đến 14-1) tình hình lãi suất huy động và cho vay USD có chiều hướng tăng, trong khi lãi suất tiền đồng vẫn ổn định.

Theo đó, lãi suất huy động VND ít biến động so với tuần trước, lãi suất huy động phổ biến ở mức 13,5-14%/năm và hầu hết các TCTD không khuyến mại bằng tiền mặt và lãi suất. Lãi suất cho vay ngắn hạn nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu ở mức 12,5 đến 14,5%/năm; đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác 15 đến 18%/năm; đối với lĩnh vực phi sản xuất 18 đến 20%/năm.

Đáng chú ý chỉ có lãi suất huy động USD tăng khoảng 0,5%/năm so với tuần trước, chủ yếu đối với các kỳ hạn dưới 12 tháng. Lãi suất huy động phổ biến ở mức: Không kỳ hạn từ 0,2 đến 0,5%/năm, dưới 12 tháng từ 3,5 đến 5,5%/năm, trên 12 tháng từ 4,8 đến 5,6%; mức lãi suất huy động cao nhất là 6,24%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng của NHTM cổ phần Nam Việt. Lãi suất cho vay bằng USD cũng tăng 0,3 đến 0,5%/năm so với tuần trước; hiện nay, lãi suất cho vay phổ biến ở mức 5,6 đến 6,6%/năm đối với ngắn hạn, 6,2 đến 8%/năm đối với trung và dài hạn.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng đến ngày 12-1-2011, cụ thể như sau:

Đối với các giao dịch bằng VND: Lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng VND kỳ này có xu hướng giảm nhẹ ở một số kỳ hạn từ hai tuần đến ba tháng, kỳ hạn 12 tháng và không kỳ hạn. Mức giảm của các kỳ hạn tương đối nhỏ, từ 0,04% đến 0,23%/năm. Lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm, một tuần và sáu tháng tăng tương đối so với kỳ trước lần lượt là 0,84%; 0,58% và 0,63%/năm.

Lãi suất bình quân qua đêm tuần này ở mức 11,40%/năm, tăng 0,84% so với kỳ trước. Lãi suất các kỳ hạn từ một tuần trở lên vẫn giao động quanh các mức 13% đến 13,5%. Lãi suất cho vay, gửi tiền cao nhất trong tuần là 13,5%, lãi suất thấp nhất là 8%/năm (không kể lãi suất không kỳ hạn).

Đối với các giao dịch bằng USD: So với mặt bằng lãi suất bình quân tuần trước, lãi suất bình quân các kỳ hạn hai tuần và một tháng tuần này có xu hướng tăng. Lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại đều giảm so với tuần trước trong đó lãi suất kỳ hạn qua đêm và một tuần giảm nhẹ; lãi suất kỳ hạn ba tháng và 12 tháng giảm tương đối. Lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0,38%/năm; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,66% đến 1,75%/năm. Kỳ này không phát sinh giao dịch USD kỳ hạn sáu tháng và không kỳ hạn; giao dịch USD kỳ hạn 12 tháng phát sinh không đáng kể.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, trong tuần qua, thị trường ngoại hối tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Các NHTM tiếp tục mua được ngoại tệ từ thị trường và tích cực bán ra phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, sự gia tăng ngoại tệ từ các luồng vốn vào quan trọng của cán cân thương mại vào những tháng cuối năm đã góp phần tăng cung ngoại tệ trên thị trường. Tỷ giá trên thị trường tự do vẫn đang trong xu hướng giảm. Sáng nay 18-1, các điểm thu đổi ngoại tệ tự do ở Hà Nội báo giá mua và bán lần lượt ở 21.000 – 21.080 đồng mỗi USD. Hiện các NHTM vẫn đang niêm yết ổn định tỷ giá mua bán ở mức 19.495 đồng đến 19.500 đồng/USD.

Theo Nhandan