Thứ năm,  24/06/2021

Cụm thi đua Ngân hàng Ký kết giao ước thi đua năm 2011

LSO- Chiều ngày 18/1/2011, tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn, cụm thi đua các Ngân hàng, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội đã tổng kết công tác thi đua năm 2010 và ký kết giao ước thi đua năm 2011.Trong năm 2010, các Ngân hàng, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội đã chấp hàng tốt các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5%. Chấp hành tốt về huy động lãi suất, hạn mức tín dụng góp phần kìm chế lạm phát. Trong năm qua, nhiều tấm gương trả lại tiền thừa cho khách, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều phong trào đã được nhân rộng, đội ngũ cán bộ ngày càng được quan tâm, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ. Nhiều tổ chức, cá nhân đã được vinh danh tại đại hội thi đua yêu nước của tỉnh. Năm 2010, 100% đơn vị có chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100% tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh. Sang năm...

LSO- Chiều ngày 18/1/2011, tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn, cụm thi đua các Ngân hàng, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội đã tổng kết công tác thi đua năm 2010 và ký kết giao ước thi đua năm 2011.
Trong năm 2010, các Ngân hàng, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội đã chấp hàng tốt các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5%. Chấp hành tốt về huy động lãi suất, hạn mức tín dụng góp phần kìm chế lạm phát. Trong năm qua, nhiều tấm gương trả lại tiền thừa cho khách, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều phong trào đã được nhân rộng, đội ngũ cán bộ ngày càng được quan tâm, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ. Nhiều tổ chức, cá nhân đã được vinh danh tại đại hội thi đua yêu nước của tỉnh. Năm 2010, 100% đơn vị có chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100% tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh.
Sang năm 2011, phát huy những mặt đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém, các đơn vị trong cụm tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị cụm ngân hàng, kho bạc, bảo hiểm đã ký kết giao ước thi đua năm 2011.

Đông Bắc