Thứ tư,  07/06/2023

Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn tổng kết công tác năm 2010

LSO-Ngày 19/1/2011, Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011.Lãnh đạo Hội Làm vườn báo cáo công tác Hội năm 2010Năm 2010, tổ chức Hội làm vườn trong toàn tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào xây dựng hội, phong trào làm kinh tế VAC có bước phát triển. Tỉnh hội đã tổ chức được 11 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 11 huyện hội, xây dựng 3 mô hình hỗ trợ chăn nuôi gà an toàn sinh học cho 112 hộ dân với trên 8.200 con gà, tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ thuật, 3 hội nghị đầu bờ, đưa trên 200 lượt hội viên đi tham quan, học tập các mô kinh tế phát triển. Qua tổng kết đánh giá, mô hình nuôi gà an toàn sinh học mang lại hiệu quả cao.Các huyện hội phát biểu tại hội nghịCác huyện Hội đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập huấn được 115 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Xây dựng được nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả, phong trào làm kinh...

LSO-Ngày 19/1/2011, Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011.
Lãnh đạo Hội Làm vườn báo cáo công tác Hội năm 2010
Năm 2010, tổ chức Hội làm vườn trong toàn tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào xây dựng hội, phong trào làm kinh tế VAC có bước phát triển. Tỉnh hội đã tổ chức được 11 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 11 huyện hội, xây dựng 3 mô hình hỗ trợ chăn nuôi gà an toàn sinh học cho 112 hộ dân với trên 8.200 con gà, tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ thuật, 3 hội nghị đầu bờ, đưa trên 200 lượt hội viên đi tham quan, học tập các mô kinh tế phát triển. Qua tổng kết đánh giá, mô hình nuôi gà an toàn sinh học mang lại hiệu quả cao.
Các huyện hội phát biểu tại hội nghị
Các huyện Hội đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập huấn được 115 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Xây dựng được nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả, phong trào làm kinh tế VAC ở nhiều địa phương đã có bước phát triển khá …
Nhân dịp này, Hội đã cấp 1.030 thẻ hội viên cho các hội viên trong toàn tỉnh.

Đức Anh