Thứ ba,  06/06/2023

Chi cục Bảo vệ thực vật: Triển khai nhiệm vụ năm 2011

LSO-Ngày 20/1/2011, Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ 2011.Chi cục Bảo vệ thực vật triển khai nhiệm vụ năm 2011Năm 2010 được đánh giá là năm có những diễn biến khá phức tạp về tình hình sâu bệnh hại cây trồng. Trong đó có nhiều loại bệnh mới phát sinh trên cây lúa như bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen…Trước tình hình đó Chi cục BVTV đã thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện sinh vật gây hại trên các loại cây trồng. Dự tính, dự báo đầy đủ, kịp thời, chính xác, nắm chắc diễn biến tình hình sâu, bệnh hại gây ra và ra thông báo chỉ đạo phòng trừ có hiệu quả. Công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, BVTV được tăng cường với hàng trăm lớp tập huấn và trên 8.000 lượt nông dân tham dự. Hàng vạn bản quy trình kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn đã được phát đến tận tay người nông dân. Công tác nghiên cứu khoa học tích cực được...

LSO-Ngày 20/1/2011, Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ 2011.
Chi cục Bảo vệ thực vật triển khai nhiệm vụ năm 2011
Năm 2010 được đánh giá là năm có những diễn biến khá phức tạp về tình hình sâu bệnh hại cây trồng. Trong đó có nhiều loại bệnh mới phát sinh trên cây lúa như bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen…Trước tình hình đó Chi cục BVTV đã thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện sinh vật gây hại trên các loại cây trồng. Dự tính, dự báo đầy đủ, kịp thời, chính xác, nắm chắc diễn biến tình hình sâu, bệnh hại gây ra và ra thông báo chỉ đạo phòng trừ có hiệu quả. Công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, BVTV được tăng cường với hàng trăm lớp tập huấn và trên 8.000 lượt nông dân tham dự. Hàng vạn bản quy trình kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn đã được phát đến tận tay người nông dân. Công tác nghiên cứu khoa học tích cực được thực hiện và áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn, trong khi đó hoạt động kiểm dịch thực vật luôn được chú trọng, đảm bảo phát hiện kịp thời các loại sâu, bệnh gây hại. Công tác thanh tra được tăng cường, từng bước đưa các dịch vụ BVTV đi vào nề nếp.
Qua đó, công tác BVTV năm 2010 đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Phát huy những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, Chi cục BVTV đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc và phát động phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2011 trong toàn ngành BVTV.

Lê Minh