Thứ hai,  21/06/2021

Tổng trọng tải đội tàu của Vinalines đạt 2,8 triệu DWT

Theo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), tính đến cuối năm 2010, tổng trọng tải đội tàu của toàn Tổng công ty đạt 2,8 triệu DWT (chưa tính 26 tàu, tổng trọng tải 648 nghìn DWT của các doanh nghiệp vận tải biển được tiếp nhận từ Tập đoàn Vinashin).Trong năm qua, tận dụng thời điểm giá tàu đang ở mức hợp lý, các doanh nghiệp thành viên Vinalines đã vận dụng linh hoạt các hình thức huy động vốn, cùng với nguồn vốn tự có và thanh lý tàu già, đầu tư khoảng 190 triệu USD mua tám tàu hàng khô, tổng trọng tải khoảng 320 nghìn tấn. Tổng công ty nhận bàn giao từ Tập đoàn Vinashin hai tàu, tổng trọng tải 35 nghìn DWT trong chương trình đóng mới 32 tàu biển, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đóng mới năm tàu còn lại, tổng trọng tải 117 nghìn DWT. Theo kế hoạch đóng mới tàu biển giai đoạn tiếp theo, để nâng cao năng lực vận chuyển và phát triển đội tàu trọng tải lớn phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển, Tổng công ty bắt đầu triển khai thực hiện hai...

Theo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), tính đến cuối năm 2010, tổng trọng tải đội tàu của toàn Tổng công ty đạt 2,8 triệu DWT (chưa tính 26 tàu, tổng trọng tải 648 nghìn DWT của các doanh nghiệp vận tải biển được tiếp nhận từ Tập đoàn Vinashin).

Trong năm qua, tận dụng thời điểm giá tàu đang ở mức hợp lý, các doanh nghiệp thành viên Vinalines đã vận dụng linh hoạt các hình thức huy động vốn, cùng với nguồn vốn tự có và thanh lý tàu già, đầu tư khoảng 190 triệu USD mua tám tàu hàng khô, tổng trọng tải khoảng 320 nghìn tấn. Tổng công ty nhận bàn giao từ Tập đoàn Vinashin hai tàu, tổng trọng tải 35 nghìn DWT trong chương trình đóng mới 32 tàu biển, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đóng mới năm tàu còn lại, tổng trọng tải 117 nghìn DWT. Theo kế hoạch đóng mới tàu biển giai đoạn tiếp theo, để nâng cao năng lực vận chuyển và phát triển đội tàu trọng tải lớn phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển, Tổng công ty bắt đầu triển khai thực hiện hai dự án đóng mới tàu hàng rời 47.500 DWT và tiếp nhận, tiếp tục thực hiện 20 dự án tàu đóng mới từ Tập đoàn Vinashin.

Theo Nhandan