Thứ ba,  22/06/2021

Hội Làm vườn Hữu Lũng tổng kết công tác năm 2010

LSO - Ngày 20/1/2011, Hội Làm vườn huyện Hữu Lũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011.Đánh giá kết quả công tác năm 2010, Hội đã phát triển được thêm 192 hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay là 1.996. Trong năm, các hội viên đã tham gia trên 40 cuộc tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế VAC do các ban, ngành chức năng của huyện mở; tổ chức 10 cuộc cho hội viên đi tham quan các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài tỉnh. Để nhân rộng các mô hình điển hình của hội trong phát triển kinh tế, huyện hội đã quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, hiện trên địa bàn đã phát triển một số mô hình chăn nuôi lớn như: nuôi lợn rừng, nhím, ba ba, lợn nái sinh sản, gia súc gia cầm thương phẩm…góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho các hội...

LSO – Ngày 20/1/2011, Hội Làm vườn huyện Hữu Lũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011.
Đánh giá kết quả công tác năm 2010, Hội đã phát triển được thêm 192 hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay là 1.996. Trong năm, các hội viên đã tham gia trên 40 cuộc tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế VAC do các ban, ngành chức năng của huyện mở; tổ chức 10 cuộc cho hội viên đi tham quan các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài tỉnh. Để nhân rộng các mô hình điển hình của hội trong phát triển kinh tế, huyện hội đã quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, hiện trên địa bàn đã phát triển một số mô hình chăn nuôi lớn như: nuôi lợn rừng, nhím, ba ba, lợn nái sinh sản, gia súc gia cầm thương phẩm…góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho các hội viên.

Đức Anh