Thứ bảy,  03/06/2023

Liên minh Hợp tác xã Lạng Sơn : Triển khai công tác năm 2011

LSO - Ngày 20/1/2011, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn tổ chức tổng kết công tác năm 2010, triển khai công tác năm 2011 Ông Lã Pính San chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại hội nghịNăm 2010, kinh tế hợp tác, Hợp tác xã (HTX) tỉnh Lạng Sơn đã từng bước củng cố và phát triển. Hoạt động của các tổ hợp tác, HTX đã bắt đầu hướng tới sản xuất kinh doanh đa dạng, phong phú hơn về loại hình và lĩnh vực, một số HTX đẩy mạnh liên doanh liên kết, hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động kinh tế. Đã xuất hiện nhiều đơn vị điển hình tổ chức hoạt động hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho một lượng khá lớn xã viên và người lao động tại địa phương, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động. Trong năm, Liên minh HTX tỉnh đã tuyên truyền vận động mở được 10 lớp tập huấn cho 500 sáng lập viên, thành lập mới được 4 HTX, phát triển được 6 đơn...

LSO – Ngày 20/1/2011, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn tổ chức tổng kết công tác năm 2010, triển khai công tác năm 2011
Ông Lã Pính San chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại hội nghị
Năm 2010, kinh tế hợp tác, Hợp tác xã (HTX) tỉnh Lạng Sơn đã từng bước củng cố và phát triển. Hoạt động của các tổ hợp tác, HTX đã bắt đầu hướng tới sản xuất kinh doanh đa dạng, phong phú hơn về loại hình và lĩnh vực, một số HTX đẩy mạnh liên doanh liên kết, hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động kinh tế. Đã xuất hiện nhiều đơn vị điển hình tổ chức hoạt động hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho một lượng khá lớn xã viên và người lao động tại địa phương, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động. Trong năm, Liên minh HTX tỉnh đã tuyên truyền vận động mở được 10 lớp tập huấn cho 500 sáng lập viên, thành lập mới được 4 HTX, phát triển được 6 đơn vị thành viên; 5 dự án được triển khai thực hiện, trong đó có 3 đơn vị được vay vốn với tổng số tiền là 1 tỷ 140 triệu đồng, giải quyết việc làm cho trên 100 xã viên. Hội nghị cũng nghiêm túc nhìn nhận, chỉ rõ những hạn chế trong quá trình hoạt động của HTX như, tình hình kinh tế hợp tác, HTX tuy có phát triển nhưng vẫn mang tính tự phát, không đồng đều ở các huyện trong tỉnh; hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX còn yếu kém, chưa ổn định, thiếu vững chắc,…Nguyên nhân của các yếu kém đó là, công tác tuyên truyền về Luật HTX và các văn bản hướng dẫn về HTX chưa đồng bộ, thiếu sâu sát, trình độ cán bộ quản lý còn nhiều hạn chế; các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển HTX của Nhà nước còn nhiều bất cập, chưa được điều chỉnh bổ sung kịp thời,… Về phương hướng hoạt động trong năm 2011, Liên minh HTX tỉnh và các HTX thành viên tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động phát triển kinh tế tập thể; thành lập mới từ 5 HTX, 6 tổ hợp tác trở lên,…
Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác năm 2010
Hội nghị đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011; trao bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam và UBND tỉnh cho 1 tập thể và 4 cá nhân, giấy khen của Liên minh HTX tỉnh cho 2 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2010.

Tin ảnh: Đỗ Hoạt