Chủ nhật,  28/05/2023

Tập trung nâng cao giá trị gia tăng các mặt hàng nông, lâm, thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, để thực hiện mục tiêu tăng từ 8 đến 10% giá trị sản xuất chế biến nông, lâm, thủy sản trong năm 2011, các đơn vị, doanh nghiệp ngành nông nghiệp phải tăng tỷ trọng nông, thủy sản được bảo quản và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.Các doanh nghiệp, cơ sở chế biến và người dân tập trung đầu tư nâng cấp thiết bị, công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm, nâng cao chất lượng và giá trị hàng hóa nhằm giảm sức ép tiêu thụ sản phẩm theo thời vụ. Việc nâng cấp, hiện đại hóa các cơ sở chế biến thủ công hộ gia đình cần được coi trọng để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường trong và ngoài nước.Bộ cũng yêu cầu các đơn vị chức năng triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan tới giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản; đồng thời sớm xây dựng mới các tiêu chuẩn Việt Nam về chế biến,...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, để thực hiện mục tiêu tăng từ 8 đến 10% giá trị sản xuất chế biến nông, lâm, thủy sản trong năm 2011, các đơn vị, doanh nghiệp ngành nông nghiệp phải tăng tỷ trọng nông, thủy sản được bảo quản và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

Các doanh nghiệp, cơ sở chế biến và người dân tập trung đầu tư nâng cấp thiết bị, công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm, nâng cao chất lượng và giá trị hàng hóa nhằm giảm sức ép tiêu thụ sản phẩm theo thời vụ. Việc nâng cấp, hiện đại hóa các cơ sở chế biến thủ công hộ gia đình cần được coi trọng để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường trong và ngoài nước.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị chức năng triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan tới giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản; đồng thời sớm xây dựng mới các tiêu chuẩn Việt Nam về chế biến, bảo quản thủy sản.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước hiện có 4.900 cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản quy mô vừa, lớn và hàng chục nghìn cơ sở chế biến nhỏ lẻ phục vụ cho tiêu dùng, sản xuất trong nước và xuất khẩu. Tuy công nghiệp chế biến đã có bước tiến đáng kể nhưng năm 2010 tốc độ tăng trưởng chỉ đạt khoảng 5% (thấp hơn kế hoạch đề ra là 10%), do các lĩnh vực chế biến mía đường, điều, cà-phê, rau quả giảm so với kế hoạch. Trong khi đó, Chương trình công nghệ sau thu hoạch, bảo quản và chế biến nông, thủy sản đã nâng được mức chế biến tập trung, công nghiệp đối với các loại nông sản, thủy sản có khối lượng hàng hóa lớn. Tỷ lệ chè và thủy sản được chế biến công nghiệp hợp chuẩn vượt kế hoạch, đạt mức 70%.

Theo Nhandan