Thứ năm,  09/02/2023

Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết: Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp chống rét cho mạ, lúa xuân nên gần 6.400 ha lúa xuân sớm, xuân chính vụ ở Thanh Hóa sinh trưởng, phát triển ổn định.Nông dân các địa phương thực hiện triệt để việc che phủ ni-lông cho diện tích mạ đã gieo nên Thanh Hóa chưa có hiện tượng mạ bị chết do rét. Với 3.350 tấn giống đã gieo, đủ mạ để cấy 60% tổng diện tích lúa xuân. Hiện Thanh Hóa vẫn còn quỹ thời gian cho phép để gieo mạ cho trà xuân muộn.Đi đôi với việc phân công cán bộ kỹ thuật bám địa bàn, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp chống rét cho cây trồng, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trực tiếp đi kiểm tra công tác thi công các công trình chống hạn ở huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung; tình hình đổ ải và gieo mạ xuân ở một số xã trên địa bàn các huyện; nhắc nhở các địa phương chủ động không gieo mạ, cấy lúa khi nhiệt độ xuống...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết: Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp chống rét cho mạ, lúa xuân nên gần 6.400 ha lúa xuân sớm, xuân chính vụ ở Thanh Hóa sinh trưởng, phát triển ổn định.

Nông dân các địa phương thực hiện triệt để việc che phủ ni-lông cho diện tích mạ đã gieo nên Thanh Hóa chưa có hiện tượng mạ bị chết do rét. Với 3.350 tấn giống đã gieo, đủ mạ để cấy 60% tổng diện tích lúa xuân. Hiện Thanh Hóa vẫn còn quỹ thời gian cho phép để gieo mạ cho trà xuân muộn.

Đi đôi với việc phân công cán bộ kỹ thuật bám địa bàn, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp chống rét cho cây trồng, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trực tiếp đi kiểm tra công tác thi công các công trình chống hạn ở huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung; tình hình đổ ải và gieo mạ xuân ở một số xã trên địa bàn các huyện; nhắc nhở các địa phương chủ động không gieo mạ, cấy lúa khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C; tổ chức cấp nước đúng thời gian, quy trình, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Theo Nhandan