Thứ năm,  09/02/2023

Mười sự kiện nổi bật năm 2010 của tập đoàn dầu khí quốc gia Việ Nam

1. Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010 - 2015 thành công tốt đẹp.2. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức thành công Đại hội điểm Đại hội thi đua yêu nước lần thứ hai và được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng. 3. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tròn 35 tuổi và chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một TV kể từ ngày 1-7-2010.4. Tập đoàn đạt kỷ lục mới về doanh thu (đạt 478,4 nghìn tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2009, tương đương 24% GDP), nộp ngân sách Nhà nước (đạt 128,7 nghìn tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2009, chiếm khoảng 30% thu ngân sách Nhà nước) và doanh thu dịch vụ (đạt 152,5 nghìn tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2009). Khai thác tấn dầu thô thứ 260 triệu vào ngày 22-10-2010; sản xuất m3 khí khô thứ 50 tỷ vào ngày 24-6-2010; sản xuất kWh điện thứ 25 tỷ vào ngày 6-12-2010 và sản xuất tấn phân đạm u-rê thứ 4 triệu vào ngày 29-4-2010.5. Có bảy...

1. Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010 – 2015 thành công tốt đẹp.

2. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức thành công Đại hội điểm Đại hội thi đua yêu nước lần thứ hai và được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng.

3. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tròn 35 tuổi và chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một TV kể từ ngày 1-7-2010.

4. Tập đoàn đạt kỷ lục mới về doanh thu (đạt 478,4 nghìn tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2009, tương đương 24% GDP), nộp ngân sách Nhà nước (đạt 128,7 nghìn tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2009, chiếm khoảng 30% thu ngân sách Nhà nước) và doanh thu dịch vụ (đạt 152,5 nghìn tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2009). Khai thác tấn dầu thô thứ 260 triệu vào ngày 22-10-2010; sản xuất m3 khí khô thứ 50 tỷ vào ngày 24-6-2010; sản xuất kWh điện thứ 25 tỷ vào ngày 6-12-2010 và sản xuất tấn phân đạm u-rê thứ 4 triệu vào ngày 29-4-2010.

5. Có bảy phát hiện dầu khí mới, đưa năm mỏ dầu khí mới vào khai thác; đưa công trình thu gom khí đồng hành và Gaslift mỏ Rồng – Đồi Mồi vào vận hành trước 5 tháng 22 ngày; Khai thác tấn dầu công nghiệp đầu tiên từ mỏ Nhe-nhe-xky Liên bang Nga. Đưa Liên doanh Gazpromviet (tại Liên bang Nga) và liên doanh Khai thác dầu khí tại mỏ Junin 2 – Vê-nê-xu-ê-la vào hoạt động.

6. Ký kết Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu và khí thềm lục địa Việt Nam trong khuôn khổ liên doanh Việt – Nga &#39Vietsovpetro&#39 và XNLD Vietsovpetro được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng.

7. Đưa Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nhà máy sản xuất Polypropylene vào vận hành thương mại.

8. Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 phát điện lên lưới điện quốc gia.

9. IPO thành công Tổng công ty Khí Việt Nam và Công ty Thương mại kỹ thuật và Đầu tư PETEC.

10. Hoàn thành đầu tư dự án năng lượng sạch, chiếu sáng tại quần đảo Trường Sa.

Theo Nhandan