Thứ hai,  06/02/2023

Tháng 1, kim ngạch xuất khẩu đạt sáu tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm mạnh do kỳ nghỉ lễ đầu năm tại các thị trường nước ngoài. Theo Bộ Công thương, ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1 đạt sáu tỷ USD, giảm 20% so tháng 12-2010 do các nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu đều giảm mạnh như nhóm nông, lâm, thủy sản giảm 16,2%; nhóm nhiên liệu và khoáng sản giảm 24,1%; nhóm công nghiệp chế biến giảm 20,6%. Tuy nhiên, nếu so cùng kỳ năm 2010, kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng 25% do trị giá xuất khẩu các nhóm hàng đều tăng cao hơn và nhiều mặt hàng, nhất là nhóm nhiên liệu và khoáng sản số lượng xuất nhiều hơn. Ước kim ngạch xuất khẩu tháng 1 đạt bảy tỷ USD, giảm 20,4% so tháng 12-2010, do các mặt hàng nhập khẩu chính đều giảm mạnh. So cùng kỳ năm 2010, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 1-2011 vẫn tăng 11,5%, chủ yếu là do mặt hàng giá nhập khẩu cao hơn. Như vậy tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu tháng 1 là...

Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm mạnh do kỳ nghỉ lễ đầu năm tại các thị trường nước ngoài. Theo Bộ Công thương, ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1 đạt sáu tỷ USD, giảm 20% so tháng 12-2010 do các nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu đều giảm mạnh như nhóm nông, lâm, thủy sản giảm 16,2%; nhóm nhiên liệu và khoáng sản giảm 24,1%; nhóm công nghiệp chế biến giảm 20,6%. Tuy nhiên, nếu so cùng kỳ năm 2010, kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng 25% do trị giá xuất khẩu các nhóm hàng đều tăng cao hơn và nhiều mặt hàng, nhất là nhóm nhiên liệu và khoáng sản số lượng xuất nhiều hơn. Ước kim ngạch xuất khẩu tháng 1 đạt bảy tỷ USD, giảm 20,4% so tháng 12-2010, do các mặt hàng nhập khẩu chính đều giảm mạnh. So cùng kỳ năm 2010, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 1-2011 vẫn tăng 11,5%, chủ yếu là do mặt hàng giá nhập khẩu cao hơn. Như vậy tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu tháng 1 là 16,67%.

Theo Nhandan