Thứ hai,  21/06/2021

Tháng 1, giải ngân vốn FDI tăng 5% so cùng kỳ năm 2010

Ngày 26-1, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tháng đầu của năm 2011, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân được 420 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ.Xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu thô) trong tháng 1 dự kiến đạt 3,17 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ và chiếm 53% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Nếu không tính dầu thô, khu vực FDI dự kiến kim ngạch xuất khẩu đạt 2,7 tỷ USD, chiếm 45% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước và tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2010. Kim ngạch nhập khẩu của khu vực này trong tháng 1 đạt 2,9 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ và chiếm 41% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.Trong tháng 1, thu hút FDI của cả nước (tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 187,6 triệu USD, bằng 15,7% so với cùng kỳ 2010. Trong đó, có 40 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 182,3 triệu USD, có năm lượt...

Ngày 26-1, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tháng đầu của năm 2011, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân được 420 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu thô) trong tháng 1 dự kiến đạt 3,17 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ và chiếm 53% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Nếu không tính dầu thô, khu vực FDI dự kiến kim ngạch xuất khẩu đạt 2,7 tỷ USD, chiếm 45% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước và tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2010. Kim ngạch nhập khẩu của khu vực này trong tháng 1 đạt 2,9 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ và chiếm 41% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Trong tháng 1, thu hút FDI của cả nước (tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 187,6 triệu USD, bằng 15,7% so với cùng kỳ 2010. Trong đó, có 40 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 182,3 triệu USD, có năm lượt dự án FDI đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,3 triệu USD, bằng 17,4% so với cùng kỳ năm 2010.

Theo Nhandan