Thứ bảy,  27/11/2021

Hội Nông dân Bắc Sơn: Tạo động lực cho hội viên phát triển sản xuất

LSO- Trong những năm qua, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nông nghiệp nông thôn huyện Bắc Sơn đã và đang có nhiều khởi sắc với những thành tựu đáng ghi nhận. Tổng sản lượng lương thực có hạt từ 27.026 tấn năm 2006 tăng lên 34.110 tấn năm 2010, đạt lương thực trên đầu người năm 2010 là 523 kg, thu nhập bình quân đầu người là 12 triệu đồng/năm; số hộ nghèo mỗi năm giảm từ 2,5 - 3%…Có được những thành quả đó phải kể đến vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội.Với hơn 10 nghìn hội viên, chiếm 83,40% số hộ nông nghiệp nông thôn trong huyện, năm 2010 các cấp Hội Nông dân đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Trong năm, Hội đã tổ chức cho trên 12 nghìn lượt hội viên nông dân học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn; trọng tâm là đẩy mạnh chuyển dịch cơ...

LSO- Trong những năm qua, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nông nghiệp nông thôn huyện Bắc Sơn đã và đang có nhiều khởi sắc với những thành tựu đáng ghi nhận. Tổng sản lượng lương thực có hạt từ 27.026 tấn năm 2006 tăng lên 34.110 tấn năm 2010, đạt lương thực trên đầu người năm 2010 là 523 kg, thu nhập bình quân đầu người là 12 triệu đồng/năm; số hộ nghèo mỗi năm giảm từ 2,5 – 3%…Có được những thành quả đó phải kể đến vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội.

Với hơn 10 nghìn hội viên, chiếm 83,40% số hộ nông nghiệp nông thôn trong huyện, năm 2010 các cấp Hội Nông dân đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Trong năm, Hội đã tổ chức cho trên 12 nghìn lượt hội viên nông dân học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn; trọng tâm là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng vùng, tăng cường ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, sử dụng các loại giống mới đem lại hiệu quả kinh tế cao. Qua công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân được nâng lên, các hộ đã mạnh dạn đầu tư vốn, giống để mở mang phát triển sản xuất. Cùng với đó, nhiều cơ sở hội đã chủ động cung ứng giống cây trồng cho nông dân; phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT như: hội nghị đầu bờ về chăn nuôi gà địa phương, tập huấn quy trình trồng ngô lai…Việc hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển sản xuất được ưu tiên hàng đầu, trong năm 2010 Hội đã tạo điều kiện cho 1.331 hộ vay, nâng tổng dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đến nay là trên 16,6 tỷ đồng. Đồng thời tích cực vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân để giúp hộ nghèo tổ chức sản xuất, tính đến nay huyện đã xây dựng được nguồn quỹ trên 844 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, năm 2010 Hội đã thẩm định và giải ngân cho vay thực hiện 3 dự án phát triển sản xuất tại các xã: Tân Thành, Vạn Thủy và Tân Tri, nâng số dự án được hỗ trợ vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân lên 11 dự án. Hiện nay Hội tiếp tục thẩm định 3 dự án hỗ trợ vốn cho hộ nghèo tại 3 xã, đó là: Long Đống, Quỳnh Sơn, Bắc Sơn.
Nông dân xã Mẫu Sơn (Lộc Bình) chăm sóc gia súc trong những ngày giá rét

Thông qua những hoạt động thiết thực đó, các cấp Hội Nông dân ở Bắc Sơn đã tham gia giúp cho 75 hộ hội viên thoát nghèo và hơn 500 hộ đạt danh hiệu gia đình nông dân sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi trong năm 2010, nâng tổng số hộ SXKD lên 5.467 hộ trong toàn huyện. Phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới được đông đảo hội viên hưởng ứng. Hằng năm, ngay từ những ngày đầu xuân, các thôn bản đã nô nức ra quân làm đường giao thông, thủy lợi; trong năm 2010 các địa phương đã huy động 8.168 công lao động làm thủy lợi, hơn 24 nghìn công làm đường giao thông nông thôn và đóng góp trên 1,4 tỷ đồng. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đã có trên 77 km đường liên thôn được tu sửa; mở mới trên 25 km đường dân sinh; làm mới 17,8 km đường bê tông nông thôn… Đi đôi với thi đua lao động sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; phong trào văn hóa văn nghệ thể thao cũng được tổ chức ở khắp các cơ sở với nhiều hoạt động phong phú nhân dịp mừng Đảng mừng xuân và những ngày lễ lớn như: giao hữu bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng, tung còn… Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh trong tình hình mới được các cấp hội triển khai thường xuyên, nhằm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao cảnh giác với những âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đã có trên 8.200 lượt hội viên nông dân được học tập; ngoài ra Hội còn tham gia trợ giúp pháp lý cho 166 hội viên, đạt trên 110% chỉ tiêu đề ra…

Phát huy kết quả đạt được, năm 2011 Hội Nông dân Bắc Sơn đã đề ra một số chỉ tiêu, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V; tích cực tham gia giảm nghèo. Hội đề ra chỉ tiêu trong năm 2011 sẽ giúp cho 110 hộ gia đình hội viên nông dân thoát nghèo; phấn đấu hộ hội viên đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp tăng thêm 250 hộ so với năm 2010 và tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình nông dân văn hóa, phấn đấu đạt 6.500 hộ nông dân văn hóa/năm, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí của Chính phủ đã ban hành.

Thúy Đội