Thứ ba,  21/03/2023

22 cửa hàng xăng, dầu ở Hà Nội bán hàng 24/24 giờ trong tất cả các ngày Tết

Để đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng xăng, dầu của nhân dân Thủ đô Hà Nội trong dịp Tết Tân Mão, Công ty Xăng dầu khu vực 1 đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng tổ chức phục vụ đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của nhân dân.Trong những ngày Tết, hệ thống các cửa hàng bố trí nhân viên bán hàng liên tục, trong đó có 22 cửa hàng trung tâm mở cửa bán hàng 24/24 giờ trong tất cả các ngày Tết; năm cửa hàng nghỉ bán hàng đêm giao thừa (từ 22 giờ ngày 2-2 đến 6 giờ 30 phút ngày 3-2), các cửa hàng khác nghỉ bán hàng từ 22 giờ ngày 2-2 (30 Tết) sẽ mở cửa trở lại từ 6 giờ ngày 4-2 (mùng 2 Tết). Để người tiêu dùng theo dõi kiểm tra hoạt động bán hàng trong dịp Tết, Công ty Xăng dầu khu vực 1 còn thông báo số điện thoại các cửa...

Để đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng xăng, dầu của nhân dân Thủ đô Hà Nội trong dịp Tết Tân Mão, Công ty Xăng dầu khu vực 1 đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng tổ chức phục vụ đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của nhân dân.

Trong những ngày Tết, hệ thống các cửa hàng bố trí nhân viên bán hàng liên tục, trong đó có 22 cửa hàng trung tâm mở cửa bán hàng 24/24 giờ trong tất cả các ngày Tết; năm cửa hàng nghỉ bán hàng đêm giao thừa (từ 22 giờ ngày 2-2 đến 6 giờ 30 phút ngày 3-2), các cửa hàng khác nghỉ bán hàng từ 22 giờ ngày 2-2 (30 Tết) sẽ mở cửa trở lại từ 6 giờ ngày 4-2 (mùng 2 Tết). Để người tiêu dùng theo dõi kiểm tra hoạt động bán hàng trong dịp Tết, Công ty Xăng dầu khu vực 1 còn thông báo số điện thoại các cửa hàng.

Theo Nhandan