Thứ năm,  24/06/2021

Thành công nhờ nguồn lực cộng đồng

LSO-Văn Lãng là một huyện miền núi biên giới của tỉnh, hệ thống giao thông đường bộ có trên 201km, trong đó quốc lộ 4A dài 36km, tỉnh lộ dài 97,5km với 8 tuyến, đường huyện dài 67,6km với 7 tuyến. Những năm qua, do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế, các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tăng mạnh, đặc biệt là lượng xe có tải trọng lớn phục vụ các nhu cầu xuất nhập khẩu tăng đột biến đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn. Vì vậy, việc quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và huy động các nguồn vốn, nguồn lực cho đầu tư phát triển đường GTNT cũng như đối với công tác quản lý, khai thác có hiệu quả mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn có vai trò hết sức quan trọng. Sản xuất đá xây dựng góp phần phát triển GTNTÔng Lô Vĩnh Linh, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thực hiện các Nghị quyết số 28/2005/NQ- HĐND ngày 2/8/2005 của HĐND tỉnh và số 87/2005/NQ- HĐND ngày 24/12/2005...

LSO-Văn Lãng là một huyện miền núi biên giới của tỉnh, hệ thống giao thông đường bộ có trên 201km, trong đó quốc lộ 4A dài 36km, tỉnh lộ dài 97,5km với 8 tuyến, đường huyện dài 67,6km với 7 tuyến.
Những năm qua, do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế, các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tăng mạnh, đặc biệt là lượng xe có tải trọng lớn phục vụ các nhu cầu xuất nhập khẩu tăng đột biến đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn. Vì vậy, việc quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và huy động các nguồn vốn, nguồn lực cho đầu tư phát triển đường GTNT cũng như đối với công tác quản lý, khai thác có hiệu quả mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn có vai trò hết sức quan trọng.
Sản xuất đá xây dựng góp phần phát triển GTNT
Ông Lô Vĩnh Linh, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thực hiện các Nghị quyết số 28/2005/NQ- HĐND ngày 2/8/2005 của HĐND tỉnh và số 87/2005/NQ- HĐND ngày 24/12/2005 của HĐND huyện về việc phê chuẩn đề án phát triển GTNT giai đoạn 2006- 2010, công tác phát triển GTNT trên địa bàn thời gian qua đã được thực hiện tương đối đồng bộ, bằng nhiều nguồn vốn. Trong đó phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã được sự đồng tình ủng hộ, tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và các hộ gia đình. Do vậy các phong trào phát động gây quỹ phát triển GTNT, làm đường GTNT đã phát triển sâu rộng, đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Trong vòng 5 năm, từ 2006- 2010, tại các tuyến tỉnh lộ do các ngành của tỉnh làm chủ đầu tư với tổng số vốn 21,6 tỉ đồng đã thực hiện cải tạo nâng cấp, rải bê tông nhựa mặt đường được 5km, từ khu vực Cổng Trắng đến Tà Lài; xây dựng được 1 cầu bê tông cốt thép (cầu Bản Nam) trên tỉnh lộ 232; hoàn thành đầu tư xây dựng đường Hòa Bình- Bình La- Gia Miễn trên tỉnh lộ 232B với tổng chiều dài thực hiện trên địa bàn huyện là 9,6km; nâng cấp mặt đường bê tông xi măng (BTXM) đường Tân Mỹ- Hoàng Văn Thụ- Nhạc Kỳ và chuẩn bị khởi công dự án nâng cấp cải tạo đường 230A Pác Luống- Tân Thanh… Đối với đường cấp huyện, đã đầu tư cải tạo nâng cấp, rải nhựa mặt đường 2 tuyến với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 5,5 tỉ đồng gồm: tuyến đường Hoàng Văn Thụ- Hồng Thái dài 5,7km; xây dựng 1 ngầm tràn kết hợp với cầu bản và một công trình kè trên đường Hội Hoan- Nam La; nâng cấp, rải nhựa được 1km và 0,8km đường BTXM đường Pá Tặp – Trùng Khánh. Các tuyến đường xã được đầu tư chủ yếu từ các nguồn vốn 135, 120 và một số chương trình khác để mở mới, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, liên xã với tổng vốn đầu tư 27,2 tỉ đồng cho 28 tuyến đường với tổng chiều dài 36,1km. Trong đó xây dựng được hơn 4km đường BTXM, láng nhựa 5,48km, rải cấp phối 1,8km và làm được 24,9km đường đất cùng với đầu tư đồng bộ các cầu, cống, ngầm tràn, đảm bảo 100% số xã ô tô đến được trung tâm vào mùa khô, 85% đi được 4 mùa. Với phương châm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong 5 năm, với sự hỗ trợ 5000 tấn xi măng của Nhà nước, toàn huyện đã xây dựng được gần 72km đường BTXM có chiều rộng từ 1,2m trở lên; ngoài ra còn mở mới 31,5km đường rộng trên 1m, xây dựng nhiều cầu bê tông cốt thép quy mô nhỏ, cầu tạm bằng tre, gỗ. Tổng số ngày công huy động được trong giai đoạn này là 64.415 ngày công lao động và huy động được trên 4 tỉ đồng thông qua đóng góp vật liệu xây dựng, tiền mặt…
Giúp nhau dựng nhà mới đón xuân – Ảnh: Đức Toàn

Với phong trào sôi nổi, rộng khắp, có sức lan tỏa, phát triển GTNT ở huyện Văn Lãng trong giai đoạn 2006- 2010 đã huy động được nhiều ngày công lao động, đóng góp vật liệu xây dựng, tiền của từ các nguồn lực. Các cán bộ công nhân viên chức trong toàn huyện cũng đóng góp được trên 246 triệu đồng để làm đường GTNT, các doanh nghiệp đóng góp được trên 100 tấn xi măng ở xã Tân Thanh, Tân Mỹ… Đã xuất hiện nhiều gương điển hình có thành tích xuất sắc trong phát triển GTNT được Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh tặng bằng khen như: xã Tân Lang, Tân Mỹ… Phong trào phát triển đường GTNT đã tạo sự thay đổi rõ rệt cho bộ mặt nông thôn. Bên cạnh đó, công tác phát triển mạng lưới GTNT có hiệu quả từ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước đã góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tạo được lòng tin của nhân dân vào các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Hoàng Huy