Thứ sáu,  08/12/2023

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại huyện Đình Lập

– Ngày 18/8, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh phối hợp với một số sở, ngành liên quan kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Đình Lập.

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM phát biểu tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, từ đầu năm 2023 đến nay, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đình Lập quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, đặc biệt là đối với xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao. Theo đó, tổng nguồn lực huy động để thực hiện chương trình NTM trên địa bàn huyện là trên 99,8 tỷ đồng.

Ngoài nguồn vốn trực tiếp từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện đã chủ động bố trí các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác và các nguồn vốn đối ứng của huyện để chủ động đầu tư các các công trình hạ tầng.

Cùng với đó, các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả được duy trì, nhân rộng; công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đường làng ngõ xóm xanh – sạch – đẹp được quan tâm thực hiện…

Tính đến ngày 15/8, trên địa bàn huyện có 8/10 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 14,8 tiêu chí NTM.

Đối với xã Lâm Ca, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023, đến nay xã đạt 12/19 tiêu chí. Đối với xã Châu Sơn, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, đến nay xã đạt 8/19 tiêu chí.

Đại diện Sở giao thông Vận tại tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, đại diện một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện Đình Lập, đại diện UBND xã Lâm Ca và xã Châu Sơn đã thảo luận, bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023 trên địa bàn huyện. Trong đó trọng tâm là phấn đấu đưa xã Lâm Ca đạt chuẩn NTM, xã Châu Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đoàn công tác kiểm tra tại nhà văn hóa thôn Bình Giang, xã Lâm Ca

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng một số công trình hạ tầng trên địa bàn xã Lâm Ca.

KIM HUYÊN