Thứ sáu,  25/06/2021

Ðưa cát trắng si-lic Vân Ðồn vào quy hoạch thăm dò, khai thác

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 714/VPCP-KTN, thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, bổ sung cát trắng si-lic khu vực các xã Quan Lạn, Ngọc Vừng, Đông Xá, Minh Châu, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các cơ quan xem xét những vấn đề liên quan đề án thăm dò cát trắng tại khu vực nêu trên để cấp giấy phép thăm dò theo quy định.Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, chủng loại cát trắng si-lic được thu hồi tại các xã Quan Lạn, Ngọc Vừng, Đông Xá, Minh Châu (huyện Vân Đồn) sau khi tuyển rửa đạt tiêu chuẩn làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp như: kính xây dựng, cát khuôn đúc, bột thạch anh,...

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 714/VPCP-KTN, thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, bổ sung cát trắng si-lic khu vực các xã Quan Lạn, Ngọc Vừng, Đông Xá, Minh Châu, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các cơ quan xem xét những vấn đề liên quan đề án thăm dò cát trắng tại khu vực nêu trên để cấp giấy phép thăm dò theo quy định.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, chủng loại cát trắng si-lic được thu hồi tại các xã Quan Lạn, Ngọc Vừng, Đông Xá, Minh Châu (huyện Vân Đồn) sau khi tuyển rửa đạt tiêu chuẩn làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp như: kính xây dựng, cát khuôn đúc, bột thạch anh, pha-lê,…

Theo Nhandan