Thứ hai,  05/06/2023

Phê duyệt Ðiều lệ tổ chức và hoạt động của PVN

Tại Quyết định số 190/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nhằm bảo đảm kinh doanh có lãi và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn.Theo đó, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam là tổ hợp doanh nghiệp (DN) và đơn vị, không có tư cách pháp nhân, bao gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (DN cấp I); các đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo, chăm sóc sức khỏe và y tế; công ty con của PVN (DN cấp II); công ty con của DN cấp II và các cấp tiếp theo; các DN liên kết Tập đoàn. PVN là công ty mẹ trong Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. PVN và các DN trong Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam có tư cách pháp nhân, có vốn và tài sản riêng, có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của mình theo quy định của pháp luật và theo thoả thuận chung giữa các DN trong Tập đoàn...

Tại Quyết định số 190/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nhằm bảo đảm kinh doanh có lãi và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn.

Theo đó, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam là tổ hợp doanh nghiệp (DN) và đơn vị, không có tư cách pháp nhân, bao gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (DN cấp I); các đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo, chăm sóc sức khỏe và y tế; công ty con của PVN (DN cấp II); công ty con của DN cấp II và các cấp tiếp theo; các DN liên kết Tập đoàn. PVN là công ty mẹ trong Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. PVN và các DN trong Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam có tư cách pháp nhân, có vốn và tài sản riêng, có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của mình theo quy định của pháp luật và theo thoả thuận chung giữa các DN trong Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Theo điều lệ, sẽ tập trung phát triển PVN thành tập đoàn kinh tế có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; kinh doanh đa ngành, trong đó tìm kiếm thăm dò, khai thác, chế biến và phân phối dầu khí là ngành kinh doanh chính. Vốn điều lệ của PVN tại thời điểm chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên là 177.628 tỷ 383 triệu đồng. Hội đồng thành viên PVN có từ 5 đến 9 thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm hoặc thay thế, cách chức, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Bộ trưởng Công thương…

Theo Nhandan