Thứ sáu,  28/01/2022

Tháng 3-2011, sẽ hút cát, san lấp mặt bằng dự án Nhà máy Gang thép Formosa

Dự án Nhà máy Gang thép Formosa Hà Tĩnh (công suất 15 triệu tấn/năm, giai đoạn 1 là 7,5 triệu tấn/năm) có quy mô hơn 2.100 ha với khối lượng hút cát 86 triệu m3, độ cao lấp bình quân 4 m, sẽ được tiến hành từ tháng 3-2011.Công trình hút cát lấp đất do nhà thầu Jan de Nual (Bỉ) thực hiện với số tiền 6.000 tỷ VND. Thời gian thực hiện từ 1-3-2011 đến 30-4-2013. Giai đoạn 1 của dự án cần gấp 1.080 ha mặt bằng, vì vậy sẽ tiến hành hút cát với khối lượng lớn (san lấp khoảng 108 ha/tháng), liên tục trong 10 tháng. Toàn bộ khối lượng cát trên sẽ được hút từ khu vực vũng Sơn Dương - đây là khu vực sẽ triển khai xây dựng cảng nước sâu Sơn Dương, cho tàu 300.000 tấn vào làm hàng).Sau khi được tỉnh Hà Tĩnh bàn giao hơn 2.100 ha mặt bằng, Tập đoàn Formosa đã tiến hành một số công việc như: làm tuyến đường thi công đến khu cảng, khu sinh hoạt, hoàn thành san ủi 41 ha khu vực phía sau bến tàu phía Tây, đóng ép cọc bê-tông để...

Dự án Nhà máy Gang thép Formosa Hà Tĩnh (công suất 15 triệu tấn/năm, giai đoạn 1 là 7,5 triệu tấn/năm) có quy mô hơn 2.100 ha với khối lượng hút cát 86 triệu m3, độ cao lấp bình quân 4 m, sẽ được tiến hành từ tháng 3-2011.

Công trình hút cát lấp đất do nhà thầu Jan de Nual (Bỉ) thực hiện với số tiền 6.000 tỷ VND. Thời gian thực hiện từ 1-3-2011 đến 30-4-2013. Giai đoạn 1 của dự án cần gấp 1.080 ha mặt bằng, vì vậy sẽ tiến hành hút cát với khối lượng lớn (san lấp khoảng 108 ha/tháng), liên tục trong 10 tháng. Toàn bộ khối lượng cát trên sẽ được hút từ khu vực vũng Sơn Dương – đây là khu vực sẽ triển khai xây dựng cảng nước sâu Sơn Dương, cho tàu 300.000 tấn vào làm hàng).

Sau khi được tỉnh Hà Tĩnh bàn giao hơn 2.100 ha mặt bằng, Tập đoàn Formosa đã tiến hành một số công việc như: làm tuyến đường thi công đến khu cảng, khu sinh hoạt, hoàn thành san ủi 41 ha khu vực phía sau bến tàu phía Tây, đóng ép cọc bê-tông để chuẩn bị khởi công xây dựng công trình Khu nhà ở cho chuyên gia, công nhân; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để khởi công dự án hút cát, san lấp mặt bằng dự án Nhà máy Gang thép Formosa Hà Tĩnh… Tỉnh Hà Tĩnh cùng các sở, ban, ngành liên quan tạo mọi điều kiện thông thoáng, đúng luật và bảo đảm an ninh trật tự cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Theo Nhandan