Thứ sáu,  28/01/2022

TP Hồ Chí Minh: Thành lập Hội chống gian lận thương mại và hỗ trợ người tiêu dùng

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa quyết định cho phép thành lập Hội chống gian lận thương mại và hỗ trợ người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh.Hội chống gian lận thương mại và hỗ trợ người tiêu dùng thành phố là tổ chức quần chúng tự nguyện của các cá nhân, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nhằm đoàn kết hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng; chống lại các hoạt động gian lận thương mại, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc tuân thủ pháp luật Việt Nam. Hội chống gian lận thương mại và hỗ trợ người tiêu dùng chịu sự quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa quyết định cho phép thành lập Hội chống gian lận thương mại và hỗ trợ người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh.
Hội chống gian lận thương mại và hỗ trợ người tiêu dùng thành phố là tổ chức quần chúng tự nguyện của các cá nhân, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nhằm đoàn kết hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng; chống lại các hoạt động gian lận thương mại, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc tuân thủ pháp luật Việt Nam. Hội chống gian lận thương mại và hỗ trợ người tiêu dùng chịu sự quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.


Theo Nhandan