Thứ ba,  25/01/2022

Ðiều chỉnh tỷ giá phù hợp với cung cầu ngoại tệ

Ngày 11-2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ mức 18.932 đồng/USD lên 20.693 đồng/USD (mức tăng 9,3%) và thu hẹp biên độ giao dịch từ Ỷ 3% xuống Ỷ 1% áp dụng từ ngày 11-2. Đồng thời, NHNN cho biết sẽ điều hành tỷ giá tương đối linh hoạt trong thời gian tới. Về quyết định này, đồng chí Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, NHNN cho biết, ngày 9-1, Chính phủ đã có Nghị quyết số 02/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, trong đó có giao NHNN điều hành thị trường ngoại hối và tỷ giá chủ động, linh hoạt, phù hợp tình hình cung - cầu ngoại tệ, bảo đảm tăng tính thanh khoản của thị trường, khuyến khích xuất khẩu, giảm nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế và góp phần tăng dự trữ ngoại hối. Việc NHNN điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng lần này là nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo nêu trên.Về...

Ngày 11-2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ mức 18.932 đồng/USD lên 20.693 đồng/USD (mức tăng 9,3%) và thu hẹp biên độ giao dịch từ Ỷ 3% xuống Ỷ 1% áp dụng từ ngày 11-2. Đồng thời, NHNN cho biết sẽ điều hành tỷ giá tương đối linh hoạt trong thời gian tới.
Về quyết định này, đồng chí Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, NHNN cho biết, ngày 9-1, Chính phủ đã có Nghị quyết số 02/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2011, trong đó có giao NHNN điều hành thị trường ngoại hối và tỷ giá chủ động, linh hoạt, phù hợp tình hình cung – cầu ngoại tệ, bảo đảm tăng tính thanh khoản của thị trường, khuyến khích xuất khẩu, giảm nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế và góp phần tăng dự trữ ngoại hối. Việc NHNN điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng lần này là nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo nêu trên.
Về việc thu hẹp biên độ giao dịch tỷ giá từ Ỷ 3% xuống Ỷ 1%, đồng chí Nguyễn Quang Huy lý giải: Việc điều chỉnh biên độ được thực hiện cùng với điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã tạo điều kiện đưa tỷ giá giao dịch của các tổ chức tín dụng (TCTD) sát hơn với cung cầu ngoại tệ trên thị trường. Trong thời gian tới, tỷ giá bình quân liên ngân hàng sẽ bám sát những diễn biến trên thị trường ngoại hối.
Việc thu hẹp biên độ tỷ giá là cần thiết nhằm hạn chế những biến động quá lớn của tỷ giá giao dịch trong ngày, góp phần hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như các TCTD, đồng thời vẫn bảo đảm mục tiêu điều hành chủ động, linh hoạt như chỉ đạo của Chính phủ.
Cũng theo đồng chí Nguyễn Quang Huy, trong thời gian tới NHNN sẽ điều hành tỷ giá linh hoạt theo cả hai chiều, phù hợp tình hình cung cầu ngoại tệ, bảo đảm tăng tính thanh khoản của thị trường, góp phần kiềm chế nhập siêu và hỗ trợ cho việc thực thi chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt hơn. Đồng thời, NHNN sẽ triển khai các biện pháp cần thiết để phát triển thị trường ngoại hối, trong đó có việc cho phép áp dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro theo thông lệ quốc tế để các doanh nghiệp và ngân hàng có thể tăng tính chủ động trong việc lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh và thực hiện phòng ngừa rủi ro hiệu quả hơn. Trong cuộc họp với các ngân hàng thương mại để triển khai thực hiện các biện pháp điều hành mới, NHNN đã yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh ngoại hối để bảo đảm cho thị trường hoạt động thông suốt, an toàn và hiệu quả.
Theo Nhandan