Thứ năm,  06/10/2022

Thu hút đầu tư ở Bà Rịa – Vũng Tàu tăng mạnh

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 12 dự án, trong đó có bốn dự án vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn 70 triệu USD và tám dự án vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn hơn 4.300 tỷ đồng.Đây là những dự án đầu tiên được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đầu tư trong năm 2011. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa, điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước nhằm hỗ trợ nhà đầu tư khi đến đầu tư tại địa phương. Tính đến cuối năm 2010, trên địa bàn tỉnh có 282 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 27,5 tỷ USD và 379 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 170 nghìn tỷ...

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa tổ chức cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 12 dự án, trong đó có bốn dự án vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn 70 triệu USD và tám dự án vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn hơn 4.300 tỷ đồng.
Đây là những dự án đầu tiên được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đầu tư trong năm 2011. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa, điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước nhằm hỗ trợ nhà đầu tư khi đến đầu tư tại địa phương.
Tính đến cuối năm 2010, trên địa bàn tỉnh có 282 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 27,5 tỷ USD và 379 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 170 nghìn tỷ đồng.


Theo Nhandan