Thứ sáu,  08/12/2023

Đình Lập: Linh hoạt giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng

– Thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ tăng trưởng dư nợ, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đình Lập luôn quan tâm củng cố tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo nguồn vốn cho vay an toàn, hiệu quả.


Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH và Tổ trưởng tổ TK&VV giao dịch vốn tại xã Cường Lợi

Những năm trước, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Đình Lập có chất lượng tín dụng không cao so với toàn tỉnh. Cụ thể như: tỷ lệ nợ quá hạn so với tổng dư nợ còn cao; tỷ lệ thu nợ, thu lãi hằng tháng đạt thấp. Năm 2017, nợ quá hạn của phòng giao dịch là 130 triệu đồng, chiếm 0,08%, nợ khoanh 29 triệu đồng, chiếm 0,02% so với tổng dư nợ; tỷ lệ thu nợ đến hạn chỉ đạt 80%.

Ông Trương Việt Quang, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện cho biết: Xác định mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng là một nhiệm vụ quan trọng góp phần đảm bảo nguồn vốn cho vay an toàn, hiệu quả, đơn vị chủ động tham mưu Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn. Theo đó, đơn vị đã chỉ đạo cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn bám sát các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao và tình hình thực tế tại xã, chủ động tham mưu UBND xã, thị trấn thực hiện hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn phù hợp, hiệu quả.

Đối với nhiệm vụ thu nợ gốc, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị – xã hội nắm bắt từng khoản vay sắp đến hạn và thông báo cho hộ vay trước 2 – 3 tháng. Về công tác thu hồi nợ quá hạn, đơn vị tiến hành đánh giá, phân tích từng trường hợp và thực hiện thu hồi bằng nhiều biện pháp; với những trường hợp cố tình chây ì, đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan pháp luật xử lý để thu hồi nợ.

Bên cạnh đó, đơn vị quan tâm đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ NHCSXH và nghiệp vụ uỷ thác cho cán bộ hội cấp huyện, cấp xã, trưởng thôn, ban quản lý tổ TK&VV. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với tổ chức hội nhận uỷ thác tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động uỷ thác và khách hàng vay vốn. Đơn cử như từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã tổ chức được 13 lớp tập huấn nghiệp vụ, cho hơn 400 lượt người tham gia; kiểm tra được 7 xã, 22 lượt tổ chức hội cấp xã, kiểm tra 35 tổ TK&VV và 175 hộ vay.

Bà Hoàng Thị Thúy, Tổ trưởng Tổ TK&VV thôn Khe Bó, xã Cường Lợi cho biết: Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ, tôi luôn chú trọng đến công tác bình xét đối tượng vay vốn và hướng dẫn các hộ đầu tư vốn phù hợp. Sau khi cho vay, tổ thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Đến nay dư nợ các chương trình cho vay của tổ đạt 2,7 tỷ đồng với 34 hộ vay, tỷ lệ thu lãi hằng tháng đạt 100%.

Nhờ những cách làm hiệu quả, đến nay, tổng dư nợ các chương trình cho vay trên địa bàn huyện đạt trên 264 tỷ đồng với trên 4.300 hộ còn dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,01% tổng dư nợ; tỷ lệ thu lãi bình quân đạt 99%, thu nợ gốc đến hạn đạt 90%.

Ông Trần Việt Sơn, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh đánh giá: Những năm qua, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Đình Lập đã không ngừng nỗ lực, có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong thực việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Nhờ đó đến nay, đây là đơn vị có chất lượng tín dụng tốt nhất tỉnh.

KIM HUYÊN